Iskolapszichológusunk Babós Emese

Félállásban, kedden és szerdán tartózkodik intézményünkben  9.00 – 14.45-ig.

Elérhetősége: +36 30 3690122

A pszichológus egy olyan segítő foglalkozású személy,

 •     akivel beszélgetni lehet
 •     akivel közösen keresheted a megoldástaz adott helyzetből
 •     aki támogat, hogy jobban megértsd magadat
 •     aki összeköthet más segítő helyekkel
 •     akivel dolgozhatsz azon, hogy lelkileg erősebb legyél
Kik fordulhatnak hozzá?

Pedagógusok, szülők és diákok is.

NEM! A pszichológust titoktartás kötelezi – ez alól csak olyan esetek/helyzetek kivételek, amikor egy gyerek veszélyben van.

Van, akinek nehezére esik szóban megfogalmaznia mondandóját.
Semmi gond, nálam nemcsak beszélgetni lehet, hanem játszani, rajzolni, festeni,
vagy akár csak úgy „ellenni” is lehet.

Az iskolapszichológus szerepe és tevékenysége

Kerületünkben az iskolapszichológusok az iskolák alkalmazásában állnak, munkájukat az iskolavezetés irányításával a saját intézményükben, intézményeikben végzik. A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai-módszertani segítséget nyújt számukra az óvoda-, iskolapszichológus koordinátor munkakörében foglalt tevékenységeken keresztül.

Az iskolapszichológus szerepét és feladatait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza (44./ 132. § Az óvoda- és iskolapszichológiai feladatok a nevelési-oktatási intézményben). Az iskolapszichológus munkájának „elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése”

Az iskolapszichológus az iskolában folyó sokrétű oktató-nevelő munkát a saját szakmai eszközeivel támogatja, ezért olyan kérdésekkel, problémákkal foglalkozik legfőképpen, amelyek a tanítással-tanulással, és a gyermekek iskolai életével kapcsolatosak.

Munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek iskolai sikerességének és jóllétének támogatásához, segítéséhez, a problémák megelőzéséhez és megoldásához.

Bármilyen más problémával is megkereshető azonban az iskolapszichológus, (például családi probléma, súlyosabb pszichés probléma), ekkor is segítséget nyújt a helyzet kezelésében, a megoldások keresésében, és szükség szerint továbbirányítja a jelentkezőt a megfelelő ellátás megtalálásához (szakértői vizsgálat, nevelési tanácsadás, diagnosztikai vizsgálat, hosszabb távú terápiás ellátás, egészségügyi ellátás, családgondozás, gyermekvédelem, stb.).

Az iskolapszichológust kérdéseivel megkeresheti a pedagógus, a szülő, és maguk a gyermekek is. Fontos szabály azonban, hogy a gyerekekkel való közvetlen foglalkozáshoz minden esetben szükség lesz a szülők hozzájárulására, közreműködésére is.

Az iskolapszichológus a gyermekeket érintő kérdésekben együttműködik az iskola vezetésével, a pedagógusokkal, szülőkkel és más segítő szakemberekkel is. Eközben azonban ügyel a szakmai titoktartásra is, ami azt jelenti, hogy az együttműködéseket megbeszéli a klienseivel is, és a foglalkozások során megfogalmazott, elmondott személyes információkat nem adja tovább. Munkáját konzultációs-tanácsadási szakmai keretek között végzi.

Néhány kiemelt terület, amelyben az iskolapszichológus segíthet:

 • tanulással kapcsolatos nehézségek, tanulási motiváció, tanulási sikeresség támogatása
  stresszkezelés, szorongás, teljesítményszorongás  beilleszkedési nehézségek, viselkedés, társas kapcsolatok segítése
 • társakkal való kapcsolati problémák, kapcsolati-, kommunikációs készségek javítása
 • konfliktusok kezelése, kortárs bántalmazás kezelése, megelőzése
 • érzelmi, indulatkezelési nehézségek az iskolai szabályokhoz való alkalmazkodás, viselkedési, problémák váratlan, súlyos élethelyzetekben való támogatás, krízistanácsadás
 • az osztályközösség, a gyerekek közötti kapcsolatok segítése a közösséget érintő kritikus helyzet kezelése, feldolgozás segítése
 • alapvető pszichológiai/mentálhigiénés ismeretek átadása,
 • pszichoedukáció
 • tehetséggondozásban, pályaorientációban való közreműködés

Az iskolapszichológusok munkája sokrétű és igen összetett, pszichológiai szakmai ismereteikkel, módszerekkel, eszközeikkel több területen és szinten is hozzájárulnak a gyermekek oktatásával-nevelésével kapcsolatos iskolai tevékenységekhez:

Az iskolai szervezet szintjén:

 • pszichológiai ismeretek megosztása, átadása
 • szakmai-módszertani támogatás, az oktató-nevelő munkát segítő szakmai ismeretek megosztása
 • hozzájárul az oktató-nevelő munkához szükséges megfelelő, pozitív pszichológiai környezet kialakításához
 • esetmegbeszélés biztosítása a pedagógusok számára
 • kapcsolattartás az együttműködő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, gyermekvédelem)
 • szükség szerint szűrővizsgálatok, preventív feladatok megszervezése (tanulás, beilleszkedés, mentálhigiéné területén)
 • mentálhigiénés, prevenciós programok szervezésében való részvétel
 • koordinációs tevékenység (egy-egy program vagy probléma megoldása során)

 

A tanulócsoportok/közösségek szintjén:

 • az osztályfőnökökkel való együttműködés
 • bekapcsolódás az osztályfőnöki órák tematikájába
 • osztályfoglalkozások különböző témákban (ismeretterjesztő, közösségfejlesztő, érzékenyítő, anti-bullying programok, stb.)
 • nevelőtestület munkájának támogatása (szakmai, módszertani)
 • szülői értekezletekbe való bekapcsolódás,
 • pszichoedukáció

 

Egyéni szinten:

 • segítő beszélgetés, foglalkozások a gyermekekkel
 • a pedagógus munkájának segítése, együttműködés és konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógus számára
 • konzultáció és tanácsadás a szülők részére

 

Mivel az iskolák létszáma nagy, egy iskolapszichológus munkájához nagyon sok gyermek, szülő, pedagógus tartozhat. A hozzá fordulók számára lehetőséget biztosít a felmerülő probléma helyi szintű kezeléséhez, illetve a további megoldási lehetőségek megtalálásához.

Az iskolapszichológusok elérhetősége megtalálható az iskolák weboldalain, és más dokumentumaiban, de kapcsolatba lehet lépni velük az osztályfőnökök, illetve az iskolavezetés segítségével is.

További információ Kevesebb információ