IKT megvalósítás

Beszámoló a megvalósításról

Program neve:

IKT alkalmazása a természettudományos tantárgyak oktatásában:

Kémia és Természettudományi gyakorlat 5. osztályban

Program célja:

A természettudományos ismeretek elsajátítása, az interaktív tananyagok megismertetése, az igény kialakítása az IKT tudatos használatára. Természettudományos műveltség kiszélesítése.

Megvalósítás ideje:

                                               2013. október-december 21.

Résztvevő tanulók száma:

Résztvevő csoportok:             5.b osztály, 7. évfolyam (7.a, 7.b osztályok), 8. évfolyam (8.a, 8.b osztályok)

                                               5.b       17 fő

                                               7.a       17 fő

                                               7.b       12 fő

                                               8.a       19 fő

                                               8.b       10 fő

Megvalósításban résztvevő pedagógus neve:      Wirth Tímea Judit

Foglalkozások időpontja:

heti 1-2 alkalom csoportonként, tanóra keretében

 összesen 10 alkalom

                        5.b       október 7., december 16                                          2 alkalom

                        7.a:      október 22., november 19.                                        2 alkalom

                        7.b:      október 14., november 18.                                        2 alkalom

                        8.a:      november 18., december 16.                                    2 alkalom

                        8.b:      november 15., december 12.                                    2 alkalom

 

Felhasználandó szoftverek:

sdt.sulinet.hu:             Sulinet Digitális Tudásbázis;

youtube.hu:                videók megtekintése

www.szertar.hu:        hetente frissülő kísérletes videoblog, széleskörű ismeretterjesztő projekt

mozaBook                   MOZAIK Tankönyvkiadó digitális tankönyve

 

A program leírása:

5.b osztály:

Optikai csalódások bemutatása és keresése a weben, pl.: színek és háttér; összetartó és széttartó vonalak; mozog, nem mozog?

Annak belátása, hogy az érzékszervi tapasztalatok nem mindig megbízhatóak, ezért érdemes azokat egyes esetekben ellenőrizni. A mérés fontosságának belátása. Az érzékszervi tapasztalat megfogalmazása. A tapasztalat ellenőrzésének megtervezése. Az ellenőrzés elvégzése. Következtetés levonása. Optikai csalódások bemutatása.

Élőlények (pl. ember) légzésének bemutatása

Hogyan lélegeznek a növények, az állatok és emberek? Miért van szükség légzőszervre? Miért vannak különböző légzőszerveik az állatoknak?

Vannak olyan tananyagok, melyek kísérlettel nem mutathatók be, hagyományos tanórai keretben csak elméletben beszélhetünk róla. Pont ilyen téma a légzés. Az internet és számítógép adta lehetőségeket ki kell használnunk, hogy ne csak elméleti oktatás legyen, hanem minél több oldalról lássa a gyermek a dolgokat.

Iskolánkban idén először vezettük be a természettudományi gyakorlatot, mely erősen megalapozza, előkészíti az egyéb természettudományos tanórákat. A gyerekek nagyon kedvelik ezt az órát, mely főként a szemléltetésen, kísérleteken alapul. A bemutatott képeket, animációkat is nagy érdeklődéssel, figyelemmel nézték.

7. évfolyam:

Az anyag részecskeszerkezete, halmazállapotai, halmazállapot változások bemutatása. A forrás és párolgás közötti hasonlóság és különbség. Valamint egy újszerű halmazállapot-változás bemutatása, a szublimáció.

Tengervíz, édesvíz, ivóvíz, ásványvíz, karsztvíz, talajvíz bemutatása. A gyerekek figyelmének felhívása a túlzott mértékű vízszennyezésre. Az édesvíz, sósvíz közötti különbségek, valamint a kémiailag tiszta víz fogalma.

Új fogalmak megjelenése:

Szublimáció

Desztillálás, desztillált víz

A témakör feldolgozása keretében olyan animációkat tudtam bemutatni, amit az osztályteremben nem lett volna lehetőségünk, mint kísérlet elvégezni.

7. osztályban jelennek meg a természettudományos tantárgyak. Fontosnak tartom közelebb hozni a diákok számára a tapasztalatszerzést. Azok az információkat, amelyeket tapasztalati úton szereznek sokkal fontosabbak számukra, és tartósan kerülnek a diákok memóriájába. A fogalmakra a jelenségeken keresztül emlékszik, és ebben segít a vizualitás és a tapasztalás egyaránt.

 

8. évfolyam

Sósav- és ammóniaszökőkút készítésének megtekintése, vagyis a hidrogén-klorid és az ammónia vízben való kitűnő oldódásának látványos kísérlete.

 

Mindkét kísérlet nagyon látványos, de iskolánk lehetőségei korlátozottak, így eszközhiány miatt egyiket sem tudom bemutatni. Az interneten megtalálható videó felvételek azonban lehetőséget adtak arra, hogy diákjaink mégis megnézzék.

Mivel a tanulók örömmel, szívesen vesznek részt ezeken az órákon, a tanórák jó hangulatban teltek, így továbbra is alkalmazni fogom a digitális tananyagok alkalmazását. Talán sikerül a diákokban tudatosítani az internetadta lehetőségeket.

 

 

 

Budapest, 2013. december 30.