Konfliktus kezelés felsős

 

Projektazonosító:        TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0364

 

Program célja:

1.     Az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás megelőzése.

2.     A konfliktuskezelő-képesség fejlesztése, a problémamegoldó képesség fejlesztése.

3.     Az egyéni megküzdő-képesség, önismeret-társismeret fejlesztése, a pozitív énkép kialakítása.

4.     A jelenleg fennálló magatartászavar kezelése annak érdekében, az eseteleges későbbi devianciák elkerülése érdekében.

 

Program kidolgozásában résztvevő kollégák neve

Lakatosné Milák Ágnes

 

A program megvalósításában érintett tanulók:

A Fekete István Általános Iskola 6-7. osztály magatartási problémás tanulói. Magatartásuk jellemzői: mind belső, mind külső konfliktusaikat nehezen oldják meg, hajlamosak a verbális és a testi agresszióra egyaránt. Toleranciájuk, kudarctűrő-képességük alacsony szintű. Énképük negatív. Deviáns magatartásuk hátráltatja a tanulási folyamatot, állandó belső konfliktusaik torzítják személyiségfejlődésüket. 

A célcsoport programba delegálása:

Osztályfőnökök javaslata alapján. A megkezdett program folytatásaként a tavaly induló csoporttal folytatjuk a munkát.

 

NÉVSOR:

 

1.     Bodnár Martin

2.     Dobai Levente

3.     Hábele Kristóf

4.     Haraszti Botond

5.     Kirják Gábor

6.     Kovács Dominik

7.     Kovács Máté

8.     Kőrösi Miron

9.     Orsai Roland

10.  Pataki Patrik

11.  Schmidt Krisztián

12.  Szabó Bence

13.  Tüttő Dániel

14.  Urbán Zoltán

 

A program megvalósításában résztvevő kollégák neve

Csák Éva és Lakatosné Milák Ágnes

 

A program megvalósításának ideje (időtartam v. alkalmak dátum szerint, óra/alkalom)

10 alkalom

Az érintett diákokat és szüleiket értesítjük a megkezdett program folytatásáról.

Sorszám

A foglalkozás ideje

1. 

2013. október. 09. 15 órától

2. 

2013. október 16. 15 órától

3. 

2013. november 6. 15 órától

4. 

2013. november 13. 16 órától

5. 

2013. november 20. 15 órától

6. 

2013. november 26. 15 órától

7. 

2013. december 3. 15 órától

8. 

2013. december 4. 15 órától

9. 

2013. december 10. 15 órától

10.          

2013. december 11. 14 órától

 

A program tartalmatematikus egységekre bontva

 

Sorszám

A foglalkozás ideje

Tartalma

 

11.          

2013. október. 09. 15 órától

Szabályalkotás

Szabályok felelevenítése, titoktartás megerősítése.

12.          

2013. október 16.

15 órától

Érzelmek tudatosítása

Önismeret és társismeret

Saját és mások érzéseinek felismerése, tudatosítása

13.          

2013. november 6.

15 órától

Szabadság érzése

Relaxációs gyakorlatok

Kollázs készítése

14.          

2013. november 13.

 16 órától

Szabadság témakör folytatása

Activity (konfliktussal kapcsolatos szólások segítségével)

15.          

2013. november 20.

15 órától

Szabadság témakör folytatása

Origami papírrepülők készítése, „ugráló békák versenye”

16.          

2013. november 26.

15 órától

A magány érzése (Szabadság-e ha valaki magányos?)

Pilinszky János A magányos farkas c. versének segítéségével drámapedagógiai foglalkozás

17.          

2013. december 3.

15 órától

FILÉ módszer

Fontos? Indokolt? Lehetséges? Érdemes?

18.          

2013. december 4.

15 órától

FILÉ módszer

Képregény készítése adott szituáció alapján

19.          

2013. december 10.

15 órától

FILÉ módszer alkalmazása a gyakorlatban

Szituációs játékok

20.          

2013. december 11.

14 órától

Mi mindenről volt szó? Összegzés

Saját konfliktusok feldolgozása FILÉ módszer alkalmazása a gyakorlatban

 

1.     alkalom 2013. október 9.

Téma: Szabályalkotás

Cél:Tudatosítani, miért kell betartanunk a közösen megbeszélt normákat.

Motiváció: A tavaszi tréning során készített portfólió kiosztása, visszaemlékezés

Foglalkozás rövid leírása:Az új foglalkozásvezető és az új résztvevők bemutatása.

A csoport szabályainak felelevenítése, titoktartás megerősítése. Szituációs játékok szabályszegés és együttműködés témakörben.

Társasjáték használata során a foglalkozásvezető szándékosan megszegi a felállított szabályokat. Pozitív, negatív oldalak tudatosítása. Saját élmény felidézése.

 

2.     alkalom 2013. október 16.

Téma:Érzelmek tudatosítása

Cél:Érzéseink felismerése és tudatosítása saját élményeken keresztül.

Motiváció:Luri, a viznopintó kölyök története (forrás: Gerlinde Ortner: Új gyógyító mesék), ennek képi megjelenítése festészeti technikával (vízfesték alkalmazása).

Foglalkozás rövid leírása: Beszélgetés az érzelmek és a színek összefüggéseiről, és a nonverbális kommunikációról. Vízfesték használatával érzelmeiket, hangulataikat vitték papírra. Belső képek előhívása, a színek erejének megtapasztalása. A fantázia, a belelátó képesség fejlesztése.

 

3.     alkalom 2013. október 16.

Téma:A szabadság érzése

Cél:Nyugalmi állapot elérése.

      A szabadság határainak megbeszélése Diogenész történetén keresztül.

Motiváció:Robert Fischer: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényekről Budapest, Műszaki Könyvkiadó 2003.

Foglalkozás rövid leírása:Az ellazult állapot érzésének megismertetése. A belső erőforrások keresése nehezen indult, ezért gondoltuk, hogy relaxációval megsegítjük az önmagukra figyelést.

A történet meghallgatása és megbeszélése után kollázst készítettek a gyerekek. Ez a technika elnyerte tetszésüket, örömmel lapozgatták az újságokat, kerestek, vágtak, ragasztottak. Annyira belemélyedtek az alkotásba, hogy a készülő képet folyamatosan tökéletesítették.

 

4.     alkalom: 2013. november 13.

Téma:Szabadság témakör folytatása

Motiváció:A játék öröme

Cél:Feszültségoldás. Önmagunk szembesítése néhány az erőszak természetére és veszélyeire vonatkozó tömör bölcsességgel.

Foglalkozás rövid leírása: Activity konfliktussal kapcsolatos szólások segítségével.

Néhány példa a játékból: A rossz lelkiismeret súlyos teher. Alamuszi macska nagyot ugrik. Az idegeire megy valakinek. Mindennek megvan a maga ideje. Idővel gyarapodik az ész.

Eleinte feszélyezettek voltak egymás előtt, féltek attól, hogy kinevetik őket. Aztán lassan felengedtek, a végén abba se akarták hagyni a játékot. A foglalkozás jó hangulatban telt.

 

5.     alkalom: 2013. november 20.

Téma: Szabadság témakör folytatása

Motiváció: Origami papírrepülők készítése, „ugráló békák versenye”

Cél: Feszültségoldás. Kudarcélmény feldolgozása

Foglalkozás rövid leírása: Először a békáinkat hajtogattuk meg.Ezeket ki is próbáltuk. Megtapsoltuk a legnagyobbat ugró béka tulajdonosát.

Majd a papírrepülők hajtogatása következett. A gyerekek oldott légkörben lelkesen dolgoztak. Tudták, hogy tétje van munkájuk pontosságának, hiszen a repülők elkészítése után „komoly versenyeztetésre” került sor az iskola folyosóján. A tevékenység során szembesültek a vesztett pozíció érzésével. Így újabb tapasztalattal bővült értékrendjük. A reptetés türelmüket is próbára tette.

 

6.     alkalom: 2013. november 26.

Téma: A magány érzése (Szabadság-e ha valaki magányos?)

Motiváció:Pilinszky János A magányos farkas c. versének segítéségével drámapedagógiai foglalkozás

Cél: Élményszerűen megtapasztaltatni a gyerekekkel, mit jelent kirekesztettnek lenniEmpátia tudatosítása a drámapedagógia eszközeivel.

Foglalkozás rövid leírása: A gyerekek csoportokat alkottak, majd egy-egy képet raktak össze (A magányos cédrus, farkas, angyal). Meg kellett találniuk a képek közös tulajdonságát. Magányosak a képek szereplői.

Két csoportban dolgozva összegyűjtötték és leírták az angyal és a farkas tulajdonságait.

A gyerekek élőképben bemutatták, hogy lett magányossá az angyal, és hogy lett magányossá a farkas.

Elmeséltük A magányos farkas történetének elejét. A gyerekek körbeállva jelképezték, ki fogadná be, ki bizonytalankodik, ki nem fogadná be a farkast. Érvelniük kellett állásfoglalásuk mellett. Az érvelés után újra körbeálltak, megnéztük, hogyan változtatták meg véleményüket.

A foglalkozás végén a gyerekek kérésére elolvastuk a történet végét.

 

7.     alkalom: 2013. december 4.

Motiváció: Fotómanipulációk bemutatása az internet segítségével

Cél:Érzékeny eszközhasználat és a személyes érintettség kifejezésének az összehangolása.

Foglalkozás rövid leírása: A csoport igényeihez alkalmazkodva változtattunk a tervezeten, így ezen a foglalkozáson még nem fogtunk bele a FILÉ módszer ismertetésébe.

Fantáziájukat dolgoztattuk meg. Új technikával ismertettük meg őket. A képkiegészítés hasonlít a kollázs-, montázstechnikához. A gyerekek csak egy-egy képet kaptak, azt kellett rajzeszközökkel kiegészíteniük, így műveiknek szimbolikus tartalmat adtak. Néhány munka nagyon meglepett minket. Volt olyan gyerek, aki a halál témakörben gondolkozott egy teljesen átlagos kép alapján.

 

8.     alkalom: 2013. december 3.

Motiváció:Pörgettyűkészítés

Cél: FILÉ módszer megismertetése

Foglalkozás rövid leírása: AFILÉ módszer megismertetése. A gyerekeknek meg akartuk tanítani ezt a módszert. Ha konfliktushelyzetbe kerülnek, akkor cselekvés előtt mindig álljanak meg egy pillanatra. Gondolják végig, mi történt. Tegyék fel maguknak ezt a négy kérdést: Fontos? Indokolt? Lehetséges? Érdemes? Válaszolják meg önmaguknak. A négy kérdés megválaszolása nem tart tovább egy pörgettyű pörgésének idejénél. Így már letisztítják a gondolataikat, és esetlegesen elkerülnek egy agresszív viselkedésformát.

 

9.     alkalom: 2013. december 10.

Téma: FILÉ módszer alkalmazása a gyakorlatban

Motiváció: A játék öröme

Cél: A módszer alkalmazása spontán élethelyzetben

Az együttműködés örömének megtapasztalása

Foglalkozás rövid leírása: Gombfocival indítottunk, mivel úgy éreztük, hogy ez egy jó alkalom a FILÉ módszer alkalmazására. Hiszen a gyerekek vesztes és győztes pozícióba egyaránt kerülhetnek, így fel kell dolgozniuk a kudarc és a siker élményét. A kérdések feltételével illetve a szabályok betartásával nemcsak a fent említett érzéseket tapasztalták meg a foglalkozás során, hanem önfegyelmet is kellett tanúsítaniuk a szabályok betartásakor.

A szituációkat a helyzethez igazítottuk.

 

10.  alkalom: 2013. december 11.

Téma:Összegzés

Motiváció: Közös teázás, filmnézés (Tom és Jerry)

Cél: Énazonosság megerősítése.

Annak tudatosítása, hogy bár a tréningnek vége, nem maradnak egyedül, számíthatnak a segítségünkre igény esetén.

Foglalkozás rövid leírása: Az állandó macska-, egérharc kapcsán konfliktushelyzetekről beszélgettünk. Teázás közben megnéztük az elkészült alkotásokat. Megerősítettük pozitív tulajdonságaikat. Még egyszer átbeszéltük a relaxáció fontosságát, a FILÉ módszer lényegét.