Mindennapos testnevelés

Projektazonosító:   TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0364

 

 

 

 

 

Pályázati beszámoló

 

  1. Program neve: Mindennapos testnevelés részét képező szervezési formák, sport- és mozgásprogramok
  2. Program célja: Állóképesség, edzettség, mozgáskoordináció fejlesztése, szakedzői segítséggel. Sport és mozgás iránti elkötelezettség megalapozása.
  3. Megvalósítás ideje: 2013. szeptember 10 - december 12-ig. Heti 1x 2 órás mozgás biztosítása, szakedzővel. Birkózás: ESMTK birkózó szakosztálya; Akrobatikus rock and roll: RockingBoard Táncstúdió.

 

Az idei tanévben érintett tanulók létszáma bővült, mivel az 1. és 5. évfolyamon kívül a 2. és 6. is belépett a pályázat megvalósításába.

 

4.    A program leírása: Birkózás: A fiúk a birkózószőnyeget vették birtokba heti egy-egy alkalommal, alkalmanként két órában. Az edzések azonos formában épültek fel. Az alapos bemelegítés után erősítés, gyorsasági feladatok, alaki gyakorlatok következtek. Rávezető gyakorlatokkal készítették elő a birkózás jellegzetes mozgásformáit, fogásait.  Ezután megismerkedtek a gyerekek a birkózó alapállással, a különböző fogásnemekkel és speciális technikai gyakorlatokkal. A különböző esések biztos  és balesetmentes végrehajtásához ugró- és guruló gyakorlatokat végeztek. Páros birkózást mutattak be az elsajátított elemekből. Az órák játékos sorversenyekkel, labdajátékokkal zárultak.

A gyerekek lelkesen végezték a különböző feladatokat. Az 1. évfolyamosok körében elsősorban az újszerű gyakorlatok, az ismeretlen mozgásformák arattak nagy tetszést. A 2. évfolyamosok pedig élvezték, hogy egyre ügyesebbek, egyre több technikai elemet sajátíthatnak el.  Az ügyesebb, tehetségesebb tanulók már versenyen is részt vettek, ahol szép eredményeket értek el.

Akrobatikus rock and roll: A táncos órákon a lányok és egy elsős fiú vett részt, szintén heti egy-egy alkalommal, két órás foglalkozáson. Az órák felépítése minden alkalommal hasonló módon alakult. A bemelegítés sokrétűen készítette elő a főgyakorlatokat. Lazítás, nyújtás, erősítés, tartásjavítás, ritmusfejlesztés mind-mind részét képezte a bemelegítésnek. Sok szökdeléses gyakorlatot is végeztek. Egyszerű és kissé bonyolultabb koreográfiákat tanultak az óra fő részében. Sok játékos feladat is volt – főleg az 1. osztályosok számára. Sokan kaptak kedvet a tánc további gyakorlásához. A délutáni tanfolyamhoz az idén is többen csatlakoztak. Néhányan rendszeresen járnak versenyekre is, ahol mindig jó eredményeket érnek el.

 

         A pályázati programban tervezettek szerint, a továbbiakban is biztosítjuk a tanulók számára a mindennapos testnevelés keretein belül a leírt sportolási lehetőségeket.

 

 

Budapest, 2014. január 28.