Sport

 

Mindennapos testnevelés részét képező szervezési formák, sport- és mozgásprogramok

 

Program célja: Állóképesség, edzettség, mozgáskoordináció fejlesztése, szakedzői segítséggel. Sport és mozgás iránti elkötelezettség megalapozása.

Megvalósítás ideje: 2013. április 17.- június 12.-ig Heti 1x 2 órás mozgás biztosítása, szakedzővel. Birkózás: ESMTK birkózó szakosztálya; Akrobatikus rock and roll: RockingBoard Táncstúdió.

 

Résztvevő tanulók : 1. és 5. évfolyam tanulói

 

Megvalósításban résztvevő pedagógusok: Alaksza Ádám akrobatikus rock and roll edző és Losonczi Ottó birkózó edző / testnevelést tanítók az osztályokban: Tóthné Hömöstrei Andrea ,Túri-Ősze Violetta, Fejes Erzsébet és Prohászkáné Gősi Erzsébet

 

A program leírása:

Birkózás: A fiúk a birkózószőnyeget vették birtokba heti egy alkalommal, két órában. Az edzések alkalmanként azonos formában épültek fel. A bemelegítés után erősítés, rávezető gyakorlatok és alaki gyakorlatok következtek. Ezután megismerkedtek a gyerekek a birkózó alapállással, a különböző fogásnemekkel és speciális technikai gyakorlatokkal. A különböző esések, biztos és balesetmentes végrehajtásához ugró- és guruló gyakorlatokat végeztek. Páros birkózást mutattak be az elsajátított elemekből. Az órák játékos sorversenyekkel, labdajátékokkal zárultak.

 

A gyerekek lelkesen végezték a különböző, számukra újszerű gyakorlatokat és jó néhányan bekapcsolódtak a délutánonként indított edzésekbe is, melyet a tehetséges tanulók számára indítottak az edzők. Célunk, hogy betekintést engedjünk a tanulóink számára egy sportág életébe, sikeres volt.

 

Akrobatikus rock and roll: A lányok a táncos órákon vettek részt, szintén heti egyszer két órás foglalkozáson. Az órák felépítése minden alkalommal hasonló módon alakult. A bemelegítés sokrétűen készítette elő a főgyakorlatokat. Lazítás, nyújtás, erősítés, tartásjavítás, ritmusfejlesztés mind-mind részét képezte a bemelegítésnek. Egyszerű és kissé bonyolultabb koreográfiákat tanultak lelkesen a lányok az óra fő részében. Élvezettel mutatták be tudásukat az osztályban is a hétköznapokban. Sokan kaptak kedvet a tánc további gyakorlásához, ezért nyári táborba és a délutáni tanfolyamhoz is többen csatlakoztak.

A pályázati programban tervezettek szerint, a továbbiakban is biztosítjuk a tanulók számára a mindennapos testnevelés keretein belül a leírt sportolási lehetőségeket.

 

 

Budapest, 2013. június 17.

 

 

-------------------------------------- ----------------------------------------

Tóthné Hömöstrei Andrea Túri-Ősze Violetta

Programszervező Programszervező