Főmenü

 • Kezdőoldal
 • Iskolánk
 • Közzétételi lista
 • Taneszközök, iskolaszerek
 • Hit- és erkölcstan információk
 • Beíratás - Iskolahívogató
  Iskolai étkezés
  Büszkeségeink
  SPORT-versenyeredmények
  Szép emlékeink, programjaink
  ÖKOISKOLA
  Tehetséggondozás
  Szülőknek ajánljuk
  Galéria
  Archívum
  Biztonságos Iskola
  Határtalanul!
 • KMOP pályázat
 • TÁMOP pályázat
 • Érdekességek a nagyvilágból
 • Humoroldal :-)
 • Bölcsességek, idézetek
 • Angol nyelvhét

  ANGOL NYELVI TÉMAHÉT

  TÁMOP 3.1.4.-12/1

  PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

   

   

  1. A program neve: Angol nyelvi témahét

   

  2. A program célja

   

  - angol nyelvi szókincsfejlesztés karácsony témakörben

  - az angolszász népek kultúrájának, karácsonyi szokásainak megismerése

  - kommunikációs készség, szövegértés, íráskészség fejlesztése

  - tanulási képesség és gondolkodás fejlesztése

  - a projektmunkák során együttműködési készség, kézügyesség, kreativitás, fantázia fejlesztése

  - a dalok, történetek által a személyiség, az ízlés és a magatartás formálása; esztétikai és érzelmi nevelés

   

  3. A program megvalósításának ideje

   

  Tanórai foglalkozások:

   

  Minden csoportban heti 3 tanóra = 11x3 = 33 óra                                       (S.I. 12, Gy.E. 21)

  Ideje: 2013. dec. 9.-13.

   

  Tanórán kívüli foglalkozások:

   

  - színdarab előkészítése, előadása: 9 óra                                                      (S.I. 9 + H.J.)

  Ideje: 2013. nov. 18.- dec. 20.

  - filmnézés: 2 óra                                                                                          (S.I. + Gy.E.)

  Ideje: 2013. dec. 6.

   

  4. Résztvevő tanulók

   

  A 4., 5., 6., 7., 8. évfolyamok angol nyelvet tanuló diákjai.

  Összesen: 140 tanuló

   

  5. A program megvalósításában résztvevő pedagógusok neve

   

  György Erika - angoltanár

  Stein Ildikó – angoltanár

  Halmai Judit  - rajztanár (díszlet készítése a színdarabhoz)

  Somfalvai Krisztina – rajztanár (díszlet készítése a színdarabhoz)

   

  6. A program leírása

   

  6.1. A program leírása: 4. évfolyam

   

  A negyedik évfolyamos tanulók mindössze bő három hónapja kezdték el az angol nyelv tanulását. Ezalatt már sok mindennel megismerkedtek, azonban az angol nyelvi témahét valóságos tudás-zápor volt számukra.

  Nagyon sok új információt szereztek: szavakat tanultak, bővítették ismereteiket a karácsonyi szokásokról, amelyek több ponton eltérnek a számukra ismerős magyar hagyományoktól, történetet dolgoztunk fel, levelet írtak a Télapónak. A tanultakat igyekeztünk játékos formában elmélyíteni, keresztrejtvény, szókereső, memória játék, karácsonyi dal segítségével. Nagy sikere volt a felragasztható orrú rénszarvas poszternek, amelyen bekötött szemmel kellett a megfelelő helyre tenni az orrot.

  A Gingerbread Man történet kapcsán nemcsak a karácsonyi mézeskalács nevét vésték eszükbe a gyerekek minden bizonnyal, hanem itt tanultuk meg a testrészek angol nevét is, és számos igét, mondatformát. Itt is játékos feladatlapokkal gyakoroltuk be az újonan tanult szavakat. A laptop és projektor használata izgalmas újdonság volt számukra, így még inkább sikerült lekötni a figyelmüket.

  Záróprojektként a Télapónak írtak levelet megbeszélt minta alapján. Írásaikat színes lapokra ragasztva tettünk még vidámabbá, majd a gyerekek rajzokkal díszítették munkájukat. Nagy lelkesedéssel dolgoztak, még a levelek Télapónak való tényleges elküldése is felmerült gondolataikban. Bár a postára nem vittük, de a faliújságra kitettük a munkákat, amelyeket aztán büszkén mutogattak társaiknak és tanítóiknak.

  Úgy érzem, a témahét elérte célját. Sok tekintetben gyarapította a gyerekek tudását és készségeit, növelte amúgy sem kis lelkesedésüket az idegen nyelv tanulása iránt, színesebbé tette a tanórai munkát. Köszönjük a lehetőséget!

   

  6.2 A program leírása: 5. évfolyam

   

  Az ötödik évfolyamos tanulók nem ebben a tanévben találkoztak először a karácsony témakörrel az angol nyelvi órákon, hiszen negyedikes korukban már sok szót tanultak a témával kapcsolatosan. Játszani minden tanuló szeret, ezért örültek a rejtvénynek. A megoldás NORTH POLE (ÉSZAKI SARK) volt, amire rögtön ráismertek a gyerekek: itt lakik a télapó. A karácsonyi képeket ábrázoló puzzle játékkal ( A képek hátára a tavaly tanult karácsonnyal kapcsolatos szavak egyik felét írtam, az alaptáblára pedig a másik felét.  Így nem  a klasszikus puzzle játék volt, hanem tényleg a szavakat kellett felismerni.) Forgószínpad szerűen mind a négy puzzle ki lett rakva mind a négy csoporttal. A legnagyobb puzzle kép felhasználásával mondatokat mondtak a gyerekek. Az általuk már más témában megszokott feladatokkal gyakoroltuk a  speciális szókincset (szólánc, memória játék, bingo, hladatiányos betűs feladatlap).

  A télapós dal volt a „hab a tortán”. Örültek a gyerekek, hogy mozoghattak, a dal zenéje, majd később a szöveget megértve a tartalma is nagyon tetszett nekik. A vicces feladat - a télapó arcának bekötött szemmel megrajzolása – nagyon jó hangulatot eredményezett.

   

  A következő órát már várták  a gyerekek és külön örültek annak, hogy laptoppal, projektorral is dolgoztunk. Az órát most is játékkal vezettük be  „akasztófás”, az angol ABC betűi nevének felelevenítésével. Megoldás: Shoemaker and the Elves. Néhány gyermek ismerte már ezt a Grimm-mesét, így nem kellett találgatniuk, hogy miről szólhat a mű. A film megnézése után megoldották a feladatlapokon lévő különböző típusú feladatokat.

  A kedvenc óra az illatcsík dekoráció elkészítése volt. A gyerekek mindig szeretnek kreatív kézimunkával elkészíthető dekorációt hazavinni. Közben megtanultuk a különböző fűszerek nevét angolul. Jó hangulatban telt el az idő és büszkén mutatták társaiknak az elkészült illatos dekorációt.

  Januárban még egy kicsit folytatódott az 5.a osztályosoknak ez a témahét. Az ok a következő volt: Lebetegedtem és otthon kerestem a Grimm testvérekről egy szöveget, amit önálló munkával dolgozhattak fel a tanulók az angolul nem tudó helyettesítő kolléga felügyelete alatt. A véletlen hozta ezt az előre nem betervezett feladatot, de utólag úgy érzem nagyon jó levezetés kerekedett belőle.

   

  6.3. A program leírása: 6. évfolyam

   

  A hatodik évfolyamon a két osztály munkája elég sokban eltért egymástól. Ennek oka a „Karácsonyi ének” című színdarab előadására felkészülés és bemutatása több helyen, több alkalommal volt. A tanítási órák mindkét osztályban természetesen az angolról, a karácsonyról szóltak csak a 6.b osztályban a tanórákra való felkészülést engedtem el a gyerekeknek a sok szabadidőben eltöltött próba miatt.

  A szókincsfejlesztő bevezető óra jó hangulatban telt mindkét osztályban. A gyerekek élvezték a játékos ismétlést és ezen az évfolyamon már jó nagy szókincsük van a tanulóknak. A történelmi valóságon alapuló „Karácsony 12 napja” dalt nagyon megszeretették, szerintem VIII. Henrikre és korára fognak később is emlékezni. (El is határoztam, hogy tanév vége felé megismertetjük velük a „Koldus és királyfi” történetet, filmmel, angol szövegű történettel, feladatokkal.) A „Christmas in Prague” történet feldolgozása is mindkét osztályban hasonlóan zajlott. Az árveréses játékot nagyon élvezték a gyerekek, máskor is fogunk velük ilyet játszani. Időigényes ugyan, de nagyon tetszett a gyerekeknek, így jobban megjegyezték a játék során használt szavakat.  Az előre betervezett  „fél keresztrejtvény” feladatra nem jutott idő. Úgy gondolom ezt a feladatot fel fogjuk használni 2014 decemberében a most megismert történet felelevenítésére. A „Christmas Around the World Posters” témájú óra tért el egymástól a két osztályban. A 6.a osztályosok előre otthon utánanéztek egyes országok szokásainak és a tanórán a hozott anyagból el is készítették a plakátokat. A 6.b osztályosokkal a színdarab díszleteit, a jelmezeket fejeztük be, összekészítettük a különböző jelenetekhez szükséges tárgyakat. Sok munka volt ezzel is, de mint drámás osztály ezt tudják is, hogy a jó előadáshoz a megfelelő kellékek megléte is fontos. Egy kis meglepetés ajándékkal is készültünk, így mindenkinek jutott feladat bőven. A 6.b osztály angolosai a téli szünetre kaptak feladatot: Mindenki választhatott egy európai országot, amelynek karácsonyi szokásainak néztek utána és januárban kiselőadást tartottak  belőle a többieknek képek vetítésével kísérve a beszámolót.

   

  Dickens: Christmas Carol történetének feldolgozása:

   

   A gyerekkel a történetet először megnéztük filmen még novemberben. Nagyon jól érezték, hogy kinek melyik szereplő „állna jól”. Ők maguk kérték az egyes szerepeket. A színpadi rövidített változatot évekkel ezelőtt beszereztem magamnak az internetről (szinte a megnézett film szövegkönyve ez és egy kicsit átdolgoztam). Már régen szerettem volna ezt a darabot gyerekekkel feldolgozni, bár azt is tudtam, hogy ez itt a mi iskolánkban magyar nyelven fog történni. A színdarabot háromszor adtuk elő:

  Először az idősek otthonában. (Évek óta az iskolai ünnepélyek műsorait a közelünkben lévő idősek otthonában is mindig előadjuk, az idős emberek nagy örömére. Diákjaink pedig megtapasztalhatják, milyen jó érzés másoknak örömet szerezni.)

  Másodszor az iskola tornatermében, az alsó tagozatos gyerekeknek. Az előadás előtt negyed órával derült ki, hogy a Crachit szerepet játszó kisfiú annyira lebetegedett, hogy nem tudott eljönni erre az alkalomra és az esti „fő” előadáson sem tud ott lenni. Pánikba estem, de a gyerekek nem. Az iskolai előadásra hírtelen beugrott az egyik osztálytárs és kettős szerepben játszott – szerencsére neki eredetileg sem volt közös jelenete  a hiányzó fiúval. Némi kis hibával – amit csak mi vettünk észre, de az alsós gyerekek nagy megelégedésére sikeresen lezajlódott az előadás. Napközben még többször próbáltunk és végül közösen úgy döntöttünk, hogy egy lány fogja eljátszani ezt a férfi szerepet, hiszen teljesen tökéletesen tudta a szöveget. A próbák alatt szinte magától memorizálta a szöveget. A délutáni előadás kerületünk főterén nagyon jól sikerült. A gyerekek nagyon büszkék voltak magukra – teljesen jogosan. A szülők meg voltak hatódva az előadástól is és a készített kis meglepetéstől is. A gyerekek bebizonyították, hogy  még énekelni is tudnak szépen – ha akarnak. Nagyon megható volt, ahogy az Isten Pénze musical dalát énekelték a darab legvégén, gyertyával a kezükben. A nézőközönség pedig ajándékként kapott egy kisebb gyertyát a dal szövegével együtt.

  Sok ember dolgozott azon, hogy sikeres legyen az előadás. Több kolléga, más osztályok tanulói is dolgoztak a díszletek megfestésén a nagy kartonlapokra, amit egy kolléganő „szerzett” a csepeli papírgyártól és egy apuka szállított az iskolába teherautóval majd egy másik szülő segédkezett az előadás helyszínére szállításban. Az előadás alkalmat adott arra is, hogy bizonyítsuk kerületünk iskolái között nagyon jó együttműködés van. Az előadáshoz szükséges bútorzatot a Hősök terén található Grassalkovich Antal Általános Iskola igazgatója adta nekünk kölcsön, hogy ne messziről kelljen több furgonnal a helyszínre szállítani. Összességében nagyon jól éreztük magunkat az előadás során, köszönet a pályázat adta lehetőségnek. Úgy gondolom mindenkinek a lelkében megmaradnak a következő sorok.

   

  „Fény és tiszta ünnep árad minden lélekből.

  Fénylő mennyei ajándék, várunk téged, jöjj!

  Immár velünk leszel, gondunkat űzzed el,

  Mindenki énekel, téged ünnepel

  Szent karácsony éjjel.

   

  Áldott, minden ember áldott, ünnep minden nap!

  Gyógyír, ajándék az élet, minden pillanat.

  Ünnepre hív a lét, kínálja mindenét, fényében ébredünk, fényben élhetünk.

  Minden drága napján.”

   

  6.4. A program leírása: 7. évfolyam

   

  A hetedikes tanulók az elmúlt évek során már tekintélyes karácsonnyal kapcsolatos szókincsre tettek szert, amit most elsősorban a brit karácsonyi szokásokra vonatkozó ismeretekkel egészítettünk ki.  A karácsonyi napok elnevezését, az ünnepi vacsora menüsorát, a különböző ételeket, italokat, desszerteket, a dekorációhoz használt tárgyak, növények nevét párosító gyakorlatok, játékos-kitalálós és versenyszerű feladatok, valamint feladatlap segítségével tanultuk meg. Mivel ezen az évfolyamon már a kiegészítő szókincs is bővebb, a kép-szó párosítást vagy a magyar-angol szópárosítást felválthatta az angol szó és angol nyelvű meghatározásának a párosítása.

  Ezen az évfolyamon a The Christmas Presents című novella került feldolgozásra, amely egy fiatal, egymást nagyon szerető és nagyon szegény házaspár megható története. A történet váratlan fordulatai felkeltették a tanulók érdeklődését, és ráirányította figyelmüket az egymás iránti odaadásra, szeretteink önmagunk elé helyezésére, a saját anyagi vágyakról való lemondásra. Manapság az életben sajnos sokszor ennek az ellenkezőjével találkozunk, és a kamaszodó fiatalok is hajlamosak másokon való átgázolással érvényesíteni saját akaratukat. Azt tapasztaltam, hogy a történet elgondolkodtatta őket, emlékeztetve a meghitt, szeretetteljes emberi kapcsolatok fontosságára. A történet tartalmának csoportos szókitalálós rekonstruálása már korábban kipróbált módszer volt, amely ezúttal is nagy törekvést váltott ki a tanulókból.

  Záróprojektként karácsonyi vajas teasüteményt (Christmas Shortbread) készítettünk hagyományos skót recept szerint. A tanulók lelkesen kavarták, gyúrták, nyújtották, formázták, sütötték, és végül fogyasztották a süteményt. A munkából mindenki kivette a részét. Jó volt látni, hogy azok a tanulók is tevékenyen és lelkesen dolgoztak, akik a szokásos tanórákon általában nem jeleskednek. A sütés öröme őket is magával ragadta, és közben az angol szókincsük is gyarapodott, hiszen a receptet természetesen angol nyelven kapták, de a konyhai eszközöket, a munkafolyamatot is angolul beszéltük meg.

  A témahét változatos céljai, - mint szókincsfejlesztés, kulturális ismeretek bővítése, kommunikációs készség, szövegértés, együttműködési készség fejlesztése, esztétikai és érzelmi nevelés, - megvalósultak.

   

  6.5. A program leírása: 8. évfolyam

   

  A nyolcadik évfolyam programját részben a hetedik évfolyammal megegyezően terveztük, és a megvalósításban is eszerint jártunk el. Közös volt a bevezető szókincsfejlesztő és kulturális ismeretbővítő óra anyaga, valamint a záróprojekt, a süteménykészítés. Az erre vonatkozó összegzés a hetedik évfolyam programleírásának első és harmadik bekezdésében olvasható.

  Ezen az évfolyamon az A Christmas Carol című klasszikus Dickens-történetet dolgoztuk fel. A nyolcadik évfolyam számára egy tanórán kívüli foglalkozással indult a témahét: a tulajdonképpeni hét előtti péntek délután közösen megnéztük a történet egyik filmfeldolgozását. Ez alapot nyújtott nemcsak a történetfeldolgozáshoz, hanem a szókincsfejlesztő órához is, hiszen már előre képeket kaptak azokhoz a tartalmakhoz, amelyeket később megbeszéltünk: karácsonyi szokások, az ünnepi ebéd, a díszítéshez használt növények és az azokhoz kapcsolódó szokások.

  A történetfeldolgozó órai beszélgetésből kiderült, hogy a tanulóknak általában tetszett a történet, azonosulni tudtak a pozitív értékközvetítéssel, amit Ebenezer Scrooge jellemének jóirányú megváltozása hordoz. Igaz-hamis állításokkal, szókitalálós módszerrel megfogalmaztuk a történet tartalmát, a Dickens-történet könnyített olvasmányú átdolgozásának egy részletével pedig tanulmányoztuk a két ellentétes karácsony-felfogást, és a hozzájuk tartozó emberi tulajdonságokat. A tanulók szókincse így elvontabb témakörben is bővült, majd az ezt követő “Mit jelent számomra a karácsony?” feladat elvégzése során nemcsak íráskészségük fejlődött, de gondolkodásmódjuk és saját jellemvonásaik elé is tükröt tartottak (az ajándékoktól a meghitt családi együttléten át a szeretet elsőrendűségéig mi a fontossági sorrend számukra).

  A program zárásaként tanulóink megtekinthették a hatodikosok által előadott színdarab-változatot, amiben a soroksári Hősök terén a város apraja-nagyja is gyönyörködhetett.

   

  6.6. A program leírása: Összegzés

   

  Mivel valamennyi évfolyam heti három órában tanulja az angol nyelvet, a témahét során minden csoportban három órát tartottunk a következők szerint:

  1. óra: szókincsfejlesztés
  2. óra: történetfeldolgozás
  3. óra: záróprojekt

  Megvalósítottuk a tervezett tanórán kívüli foglalkozásokat is:

  1. filmnézés a témahetet megelőzően,

  2. színdarab előkészítése, betanulása, majd előadása a témahetet megelőzően, közben és után.

  A projektmunkákból készítettünk egy faliújság-összeállítást, így a tanulók láthatták a többi évfolyam munkáit is, illetve a nem angol szakos és a témahét programjain rész nem vevő gyerekek is ízelítőt kaptak az angol nyelvi témahét tevékenységeiből.

  Tanári megfigyelésünk szerint a tanulók lelkesen vettek részt a programsorozatban, sok új ismerettel és élménnyel gazdagodtak, készségeik fejlődtek. A megfogalmazott célokat sikerült eredményesen megvalósítani.