Főmenü

 • Kezdőoldal
 • Iskolánk
 • Közzétételi lista
 • Taneszközök, iskolaszerek
 • Hit- és erkölcstan információk
 • Beíratás - Iskolahívogató
  Iskolai étkezés
  Büszkeségeink
  SPORT-versenyeredmények
  Szép emlékeink, programjaink
  ÖKOISKOLA
  Tehetséggondozás
  Szülőknek ajánljuk
  Galéria
  Archívum
  Biztonságos Iskola
  Határtalanul!
 • KMOP pályázat
 • TÁMOP pályázat
 • Érdekességek a nagyvilágból
 • Humoroldal :-)
 • Bölcsességek, idézetek
 • Konfliktus kezelés alsós

  Projektazonosító:        TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0364

   

   

  Konfliktus-és iskolai agressziókezelési program ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEGZÉSE

   

  Készítette: Hegyiné S. Hajnalka

   

  1.     alkalom 2013.09.24.

  Téma:Szabályalkotás

  Cél: Csoportalakítás, szabályok megbeszélése, érzések tudatosítása

  Motiváció:Bemutatkozás, nevünk jelentése. Csoportjáték: Matrózos, Mese: Indiánosdi (Gyógyító mesék, www.gyornet.eu)

  Foglalkozás rövid leírása:Bemutatkozás, csoport szabályainak megbeszélése után megígérték a titoktartást. Mindenki megismerte saját keresztneve jelentését, megbeszéltük, milyen kapcsolat van nevünk és tulajdonságaink között. Illik-e ránk keresztnevünk jelentése alapján? Miért jó, hogy ezt a keresztnevet kaptuk? Érzéseink tudatosítása, kifejezése hangulatfestéssel.

  Alkotás: Nevünk megfestése: Hangulatfestmény készítése. A fantázia alapján történő kifejezés festészeti technikával. Elképzeljük, hogy nevünk milyen szín, növény, vagy állat lehetne, mi illik hozzánk leginkább.

  2.     alkalom 2013.10.01.

  Téma:Önismeret és társismeret

  Cél: Reális önismeret, stabil, pozitív énkép kialakítása. Saját és mások külső és belső tulajdonságainak felismerése. .Esztétikai érzékenység fokozása.

  Motiváció:Önarckép tükörrel, Vers: Weöres Sándor: Bóbita, Játék: Körben járás a fejemen játékkal.

  Foglalkozás rövid leírása:A motiváló társasjáték és a vers hangulata után mindenki szembenézett önmagával a tükörben és elmondta, milyennek látja magát, milyen külső és belső tulajdonságai vannak. Ezek után a többiek is elmondták, hogy milyennek látják társukat. Saját mappát készítettek nyírással, ragasztással.

  Alkotás:Saját arculatot tükröző mappa készítése fotomontázs technikával.

  3.     alkalom 2013.10.08.

  Téma:A bátorság és félelem, bizalomjátékok, társismeret drámajátékokkal.

  Cél:  Félelmeink tudatosítása, szembenézni a félelmekkel, mert akkor már nem is olyan „félelmetesek”. Közös, élményszerű eszközhasználat képi kifejezéshez.

  Motiváció:Mese: Hogyan választott ki a guru öt oroszlánt? (szikh történet),Játék: Csoporterősítő játék: lepedőfordítás.

  Foglalkozás rövid leírása:A bevezető bizalomerősítő csoportjáték után meghallgatták a gyerekek a mesét, majd beszélgettünk a meséről, a szereplők félelmeiről és ennek ellenére tanúsított bátorságukról. Megbeszéltük a félelem és bátorság összefüggéseit, majd saját félelmeikről, bátorságukról beszélgettünk.

  Alkotás: Közös munkával egy közös fa alkotása.

  4.     alkalom 2013.10.15.

  Téma:Relaxáció

  Cél: Relaxációs gyakorlatok elsajátítása, önuralom fejlesztése.

  Motiváció:Mese: Menyhért Anna: A kis ló és a varázsbajusz (www.prae.hu),Játék: Terpeszkör, Képzőművészeti alkotások: Archimboldo képek nézegetése.

  Foglalkozás rövid leírása:A játék után meghallgatták a gyerekek a mesét, amiről röviden beszélgettünk, majd az ellazult állapotot tapasztalhatták meg. Ezután önuralom fejlesztő stratégiákról beszélgettünk. Nagy érdeklődéssel készítették el saját, különleges, Archimboldo ihlette önarcképüket.

  Alkotás:Az önmagukról alkotott belső képek, érzelmi állapotok kivetítése képzőművészeti technikával (festés). Önarckép készítése.

   

  5.     alkalom 2013.10.22.

  Téma:Nonverbális kommunikáció

  Cél: Asszertív, agresszív és szubmisszív magatartási formák közti különbségek megfigyelése

  Motiváció:Mese: A nagyravágyó feketerigó Játék: Üzenet a hátakon,Képek: Madarak ábrázolása

  Foglalkozás rövid leírása:A bevezető nonverbális játék után meghallgatták a gyerekek a mesét. Megbeszéltük, hogy a feketerigó milyen eszközökkel kommunikált a környezetével. Milyen kommunikációs fajtákat ismerünk? Nagy lelkesedéssel dramatizálták a mesét ezek után.

  Alkotás:Az én barátom! Egy elképzelt madár alkotása vegyes technikával. Az önkifejezési eszköztár gazdagítása.

   

  6.     alkalom 2013.10.15.

  Téma:Verbális kommunikáció

  Cél: Az asszertív kommunikáció kialakítása tanmese, drámajáték segítségével

  Motiváció:Mese: Erdei barátság,Játék: Sündisznójáték Fotók: állatokról

  Foglalkozás rövid leírása:A játék után meghallgatták a gyerekek a mesét. Szavaink súlyáról, fontosságáról, érzelmeink szavakban való kifejezéséről beszéltünk a mese kapcsán. Milyen hatást váltanak ki szavaink?

  Alkotás:A mese szereplőinek elkészítése. Zacskóbáb formájában. Játék az elkészült bábokkal. A gyermeki fantázia megmozgatása.

   

  7.     alkalom 2013.11.12.

  Téma:Emberi kapcsolatok

  Cél: Kapcsolatteremtés, -fenntartás.

  Motiváció:Mese: A varjú meg a páva, Játék: Szedegetős, Képi ábrázolások: Pávák fotói, képzőművészeti ábrázolásai

  Foglalkozás rövid leírása:Az együttműködésre késztető játék után meghallgatták a mesét a gyerekek. Megbeszéltük a kapcsolatteremtés módjait, helyes formáit. Mi szükséges az emberi kapcsolatok fenntartásához? Mikor és miért szakad meg egy emberi kapcsolat? Ezután kéznyomat technikával ábrázolták a mesében megismert pávát.

  Alkotás:Páva festése. A színek erejének megtapasztalása kéz nyomatok segítségével.

  8.     alkalom 2013.11.19.

  Téma:Konfliktuskezelő módszerek

  Cél:Egyéni karakterek felismerése a mese szereplőin keresztül,  konfliktuskezelő módszerek megismerése. . A beleérzés képességének finomítása.

  Motiváció:Mese: Az ördög kilenc kérdése Játék: Varázsmikrofon

  Foglalkozás rövid leírása:A bevezető kommunikációs Varázsmikrofon játék után meghallgatták a gyerekek a mesét. Megbeszéltük, hogy miből adódtak a mesében a konfliktusok a szereplők között. Hogyan oldották ezt meg az egyes szereplők? Ezután egyénileg választott technikával ábrázolták a szereplőket.

  Alkotás: A mese során megismert szereplők karakteres megjelenítése formákkal, színekkel, környezettel. A beleérzés képességének finomítása.

  9.     alkalom 2013.11.25.

  Téma:Saját konfliktusok feldolgozása

  Cél: Egyéni szándékok ütköztetése más szándékaival. Agressziókezelés, határok betartása.

  Motiváció:Mese: Fésűs Éva: Irigy Orbán Játék: Mit tenne ő?

  Foglalkozás rövid leírása:A gondolkodásra késztető játék után meghallgatták a mesét a gyerekek. Megbeszéltük a mesében megismert konfliktusok okát, megoldásuk módját, a konfliktusmegoldás helyes formáit. Párhuzamba állítottuk a mesében hallott és saját konfliktuskezelési technikáinkat. Hogyan ütköztessük egyéni szándékainkat más szándékaival? Milyen határokat tartsunk be a konfliktusok kapcsán? A mese főszereplőjének: az irigy medvének ábrázolása.

  Alkotás: A verbálisan megfogalmazott személyiségjegyek képi megjelenítése zsírkréta, színes ceruzák használatával. Az egyéni kifejezési szándék erősítése.

  10.  alkalom 2013.11.26.

  Téma: Saját konfliktusok feldolgozása

  Cél: A mese konfliktusainak párhuzamba állítása saját konfliktusokkal. Átélt élmények megbeszélése, foglalkozások lezárása, egyéni munkák (saját dosszié) értékelése, a közös kakaó és kalács elfogyasztása.

  Motiváció:Mese: A palackba zárt szellem Játék: Mi van a tető alatt?

  Foglalkozás rövid leírása:Az játék után meghallgatták a mesét a gyerekek. Párhuzamba állítottuk a mese konfliktusait saját konfliktusokkal. Átélt élményeinket beszéltük meg, milyen konfliktuskezelést alkalmaztunk? Elmondták a gyerekek, hogy ezek a konfliktuskezelő foglalkozások milyen pozitívumokkal gazdagították személyiségüket, miért érezték jól magukat és megbeszéltük közös terveinket a következő félévre. A mesét kollázs tecnikával megörökítették. Ezután következett a várva várt habos kakaó és kalács elfogyasztása.

  Alkotás: A mese megjelenítése nagy méretben. A mese újrafogalmazása kollázs technikával, a szereplők és a történet átalakításával. Az együttműködési képesség fejlesztése.

  Összegzés:

  A konfliktuskezelő program első foglalkozásán a gyerekek azt gondolták, azért kellett „valami javító foglalkozásra” jönniük, mert nagyon sok probléma van a magatartásukkal az iskolában és ők „rosszak”.

  Az első alkalom után felszabadultabbak és nyitottabbak lettek, amikor megtudták, hogy közösen akarunk változni, valamit elérni és nem lehetetlen dolgokat várunk tőlük. A játékok felszabadító légköre, a mese varázslatos világa, a dramatizálás élménye, az önfeledt alkotás, önkifejezés lehetősége és az őszinte gyereknyelven történő beszélgetések 10 alkalom után látványos eredményeket hoztak.

  A szorongó, alig megszólaló, a foglalkozások első alkalmain csak sötét, fekete színeket használó gyerek kinyílt, főszerepet vállalt, színes képeket festett a foglalkozások végére.

  A nagyszájú, kötekedő, mindig szemtelen, verekedő gyerek a foglalkozások végére kedvessé, társainak segítővé, együttműködővé vált.

  A foglalkozások időtartamát az 1 órát egyik alkalommal sem tudtuk betartani, általában másfél, de volt olyan alkalom is, amikor 2 órát voltak a foglalkozáson a gyerekek, nem akartak elmenni.

  Az összes gyerek azt fogalmazta meg, hogy nagyon jól érezte magát és szeretné, ha minden héten jöhetne és folytatódna a foglalkozás.

  Minden gyerek meg tudta fogalmazni, hogy ő miben változott és miben segített neki a konfliktuskezelő program.

  Ezek alapján úgy gondoljuk a program eredményes volt, elérte célját.