Főmenü

 • Kezdőoldal
 • Iskolánk
 • Közzétételi lista
 • Taneszközök, iskolaszerek
 • Hit- és erkölcstan információk
 • Beíratás - Iskolahívogató
  Iskolai étkezés
  Büszkeségeink
  SPORT-versenyeredmények
  Szép emlékeink, programjaink
  ÖKOISKOLA
  Tehetséggondozás
  Szülőknek ajánljuk
  Galéria
  Archívum
  Biztonságos Iskola
  Határtalanul!
 • KMOP pályázat
 • TÁMOP pályázat
 • Érdekességek a nagyvilágból
 • Humoroldal :-)
 • Bölcsességek, idézetek
 • Konfliktus kezelés felsős

   

  Projektazonosító:        TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0364

   

  Program célja:

  1.     Az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás megelőzése.

  2.     A konfliktuskezelő-képesség fejlesztése, a problémamegoldó képesség fejlesztése.

  3.     Az egyéni megküzdő-képesség, önismeret-társismeret fejlesztése, a pozitív énkép kialakítása.

  4.     A jelenleg fennálló magatartászavar kezelése annak érdekében, az eseteleges későbbi devianciák elkerülése érdekében.

   

  Program kidolgozásában résztvevő kollégák neve

  Lakatosné Milák Ágnes

   

  A program megvalósításában érintett tanulók:

  A Fekete István Általános Iskola 6-7. osztály magatartási problémás tanulói. Magatartásuk jellemzői: mind belső, mind külső konfliktusaikat nehezen oldják meg, hajlamosak a verbális és a testi agresszióra egyaránt. Toleranciájuk, kudarctűrő-képességük alacsony szintű. Énképük negatív. Deviáns magatartásuk hátráltatja a tanulási folyamatot, állandó belső konfliktusaik torzítják személyiségfejlődésüket. 

  A célcsoport programba delegálása:

  Osztályfőnökök javaslata alapján. A megkezdett program folytatásaként a tavaly induló csoporttal folytatjuk a munkát.

   

  NÉVSOR:

   

  1.     Bodnár Martin

  2.     Dobai Levente

  3.     Hábele Kristóf

  4.     Haraszti Botond

  5.     Kirják Gábor

  6.     Kovács Dominik

  7.     Kovács Máté

  8.     Kőrösi Miron

  9.     Orsai Roland

  10.  Pataki Patrik

  11.  Schmidt Krisztián

  12.  Szabó Bence

  13.  Tüttő Dániel

  14.  Urbán Zoltán

   

  A program megvalósításában résztvevő kollégák neve

  Csák Éva és Lakatosné Milák Ágnes

   

  A program megvalósításának ideje (időtartam v. alkalmak dátum szerint, óra/alkalom)

  10 alkalom

  Az érintett diákokat és szüleiket értesítjük a megkezdett program folytatásáról.

  Sorszám

  A foglalkozás ideje

  1. 

  2013. október. 09. 15 órától

  2. 

  2013. október 16. 15 órától

  3. 

  2013. november 6. 15 órától

  4. 

  2013. november 13. 16 órától

  5. 

  2013. november 20. 15 órától

  6. 

  2013. november 26. 15 órától

  7. 

  2013. december 3. 15 órától

  8. 

  2013. december 4. 15 órától

  9. 

  2013. december 10. 15 órától

  10.          

  2013. december 11. 14 órától

   

  A program tartalmatematikus egységekre bontva

   

  Sorszám

  A foglalkozás ideje

  Tartalma

   

  11.          

  2013. október. 09. 15 órától

  Szabályalkotás

  Szabályok felelevenítése, titoktartás megerősítése.

  12.          

  2013. október 16.

  15 órától

  Érzelmek tudatosítása

  Önismeret és társismeret

  Saját és mások érzéseinek felismerése, tudatosítása

  13.          

  2013. november 6.

  15 órától

  Szabadság érzése

  Relaxációs gyakorlatok

  Kollázs készítése

  14.          

  2013. november 13.

   16 órától

  Szabadság témakör folytatása

  Activity (konfliktussal kapcsolatos szólások segítségével)

  15.          

  2013. november 20.

  15 órától

  Szabadság témakör folytatása

  Origami papírrepülők készítése, „ugráló békák versenye”

  16.          

  2013. november 26.

  15 órától

  A magány érzése (Szabadság-e ha valaki magányos?)

  Pilinszky János A magányos farkas c. versének segítéségével drámapedagógiai foglalkozás

  17.          

  2013. december 3.

  15 órától

  FILÉ módszer

  Fontos? Indokolt? Lehetséges? Érdemes?

  18.          

  2013. december 4.

  15 órától

  FILÉ módszer

  Képregény készítése adott szituáció alapján

  19.          

  2013. december 10.

  15 órától

  FILÉ módszer alkalmazása a gyakorlatban

  Szituációs játékok

  20.          

  2013. december 11.

  14 órától

  Mi mindenről volt szó? Összegzés

  Saját konfliktusok feldolgozása FILÉ módszer alkalmazása a gyakorlatban

   

  1.     alkalom 2013. október 9.

  Téma: Szabályalkotás

  Cél:Tudatosítani, miért kell betartanunk a közösen megbeszélt normákat.

  Motiváció: A tavaszi tréning során készített portfólió kiosztása, visszaemlékezés

  Foglalkozás rövid leírása:Az új foglalkozásvezető és az új résztvevők bemutatása.

  A csoport szabályainak felelevenítése, titoktartás megerősítése. Szituációs játékok szabályszegés és együttműködés témakörben.

  Társasjáték használata során a foglalkozásvezető szándékosan megszegi a felállított szabályokat. Pozitív, negatív oldalak tudatosítása. Saját élmény felidézése.

   

  2.     alkalom 2013. október 16.

  Téma:Érzelmek tudatosítása

  Cél:Érzéseink felismerése és tudatosítása saját élményeken keresztül.

  Motiváció:Luri, a viznopintó kölyök története (forrás: Gerlinde Ortner: Új gyógyító mesék), ennek képi megjelenítése festészeti technikával (vízfesték alkalmazása).

  Foglalkozás rövid leírása: Beszélgetés az érzelmek és a színek összefüggéseiről, és a nonverbális kommunikációról. Vízfesték használatával érzelmeiket, hangulataikat vitték papírra. Belső képek előhívása, a színek erejének megtapasztalása. A fantázia, a belelátó képesség fejlesztése.

   

  3.     alkalom 2013. október 16.

  Téma:A szabadság érzése

  Cél:Nyugalmi állapot elérése.

        A szabadság határainak megbeszélése Diogenész történetén keresztül.

  Motiváció:Robert Fischer: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényekről Budapest, Műszaki Könyvkiadó 2003.

  Foglalkozás rövid leírása:Az ellazult állapot érzésének megismertetése. A belső erőforrások keresése nehezen indult, ezért gondoltuk, hogy relaxációval megsegítjük az önmagukra figyelést.

  A történet meghallgatása és megbeszélése után kollázst készítettek a gyerekek. Ez a technika elnyerte tetszésüket, örömmel lapozgatták az újságokat, kerestek, vágtak, ragasztottak. Annyira belemélyedtek az alkotásba, hogy a készülő képet folyamatosan tökéletesítették.

   

  4.     alkalom: 2013. november 13.

  Téma:Szabadság témakör folytatása

  Motiváció:A játék öröme

  Cél:Feszültségoldás. Önmagunk szembesítése néhány az erőszak természetére és veszélyeire vonatkozó tömör bölcsességgel.

  Foglalkozás rövid leírása: Activity konfliktussal kapcsolatos szólások segítségével.

  Néhány példa a játékból: A rossz lelkiismeret súlyos teher. Alamuszi macska nagyot ugrik. Az idegeire megy valakinek. Mindennek megvan a maga ideje. Idővel gyarapodik az ész.

  Eleinte feszélyezettek voltak egymás előtt, féltek attól, hogy kinevetik őket. Aztán lassan felengedtek, a végén abba se akarták hagyni a játékot. A foglalkozás jó hangulatban telt.

   

  5.     alkalom: 2013. november 20.

  Téma: Szabadság témakör folytatása

  Motiváció: Origami papírrepülők készítése, „ugráló békák versenye”

  Cél: Feszültségoldás. Kudarcélmény feldolgozása

  Foglalkozás rövid leírása: Először a békáinkat hajtogattuk meg.Ezeket ki is próbáltuk. Megtapsoltuk a legnagyobbat ugró béka tulajdonosát.

  Majd a papírrepülők hajtogatása következett. A gyerekek oldott légkörben lelkesen dolgoztak. Tudták, hogy tétje van munkájuk pontosságának, hiszen a repülők elkészítése után „komoly versenyeztetésre” került sor az iskola folyosóján. A tevékenység során szembesültek a vesztett pozíció érzésével. Így újabb tapasztalattal bővült értékrendjük. A reptetés türelmüket is próbára tette.

   

  6.     alkalom: 2013. november 26.

  Téma: A magány érzése (Szabadság-e ha valaki magányos?)

  Motiváció:Pilinszky János A magányos farkas c. versének segítéségével drámapedagógiai foglalkozás

  Cél: Élményszerűen megtapasztaltatni a gyerekekkel, mit jelent kirekesztettnek lenniEmpátia tudatosítása a drámapedagógia eszközeivel.

  Foglalkozás rövid leírása: A gyerekek csoportokat alkottak, majd egy-egy képet raktak össze (A magányos cédrus, farkas, angyal). Meg kellett találniuk a képek közös tulajdonságát. Magányosak a képek szereplői.

  Két csoportban dolgozva összegyűjtötték és leírták az angyal és a farkas tulajdonságait.

  A gyerekek élőképben bemutatták, hogy lett magányossá az angyal, és hogy lett magányossá a farkas.

  Elmeséltük A magányos farkas történetének elejét. A gyerekek körbeállva jelképezték, ki fogadná be, ki bizonytalankodik, ki nem fogadná be a farkast. Érvelniük kellett állásfoglalásuk mellett. Az érvelés után újra körbeálltak, megnéztük, hogyan változtatták meg véleményüket.

  A foglalkozás végén a gyerekek kérésére elolvastuk a történet végét.

   

  7.     alkalom: 2013. december 4.

  Motiváció: Fotómanipulációk bemutatása az internet segítségével

  Cél:Érzékeny eszközhasználat és a személyes érintettség kifejezésének az összehangolása.

  Foglalkozás rövid leírása: A csoport igényeihez alkalmazkodva változtattunk a tervezeten, így ezen a foglalkozáson még nem fogtunk bele a FILÉ módszer ismertetésébe.

  Fantáziájukat dolgoztattuk meg. Új technikával ismertettük meg őket. A képkiegészítés hasonlít a kollázs-, montázstechnikához. A gyerekek csak egy-egy képet kaptak, azt kellett rajzeszközökkel kiegészíteniük, így műveiknek szimbolikus tartalmat adtak. Néhány munka nagyon meglepett minket. Volt olyan gyerek, aki a halál témakörben gondolkozott egy teljesen átlagos kép alapján.

   

  8.     alkalom: 2013. december 3.

  Motiváció:Pörgettyűkészítés

  Cél: FILÉ módszer megismertetése

  Foglalkozás rövid leírása: AFILÉ módszer megismertetése. A gyerekeknek meg akartuk tanítani ezt a módszert. Ha konfliktushelyzetbe kerülnek, akkor cselekvés előtt mindig álljanak meg egy pillanatra. Gondolják végig, mi történt. Tegyék fel maguknak ezt a négy kérdést: Fontos? Indokolt? Lehetséges? Érdemes? Válaszolják meg önmaguknak. A négy kérdés megválaszolása nem tart tovább egy pörgettyű pörgésének idejénél. Így már letisztítják a gondolataikat, és esetlegesen elkerülnek egy agresszív viselkedésformát.

   

  9.     alkalom: 2013. december 10.

  Téma: FILÉ módszer alkalmazása a gyakorlatban

  Motiváció: A játék öröme

  Cél: A módszer alkalmazása spontán élethelyzetben

  Az együttműködés örömének megtapasztalása

  Foglalkozás rövid leírása: Gombfocival indítottunk, mivel úgy éreztük, hogy ez egy jó alkalom a FILÉ módszer alkalmazására. Hiszen a gyerekek vesztes és győztes pozícióba egyaránt kerülhetnek, így fel kell dolgozniuk a kudarc és a siker élményét. A kérdések feltételével illetve a szabályok betartásával nemcsak a fent említett érzéseket tapasztalták meg a foglalkozás során, hanem önfegyelmet is kellett tanúsítaniuk a szabályok betartásakor.

  A szituációkat a helyzethez igazítottuk.

   

  10.  alkalom: 2013. december 11.

  Téma:Összegzés

  Motiváció: Közös teázás, filmnézés (Tom és Jerry)

  Cél: Énazonosság megerősítése.

  Annak tudatosítása, hogy bár a tréningnek vége, nem maradnak egyedül, számíthatnak a segítségünkre igény esetén.

  Foglalkozás rövid leírása: Az állandó macska-, egérharc kapcsán konfliktushelyzetekről beszélgettünk. Teázás közben megnéztük az elkészült alkotásokat. Megerősítettük pozitív tulajdonságaikat. Még egyszer átbeszéltük a relaxáció fontosságát, a FILÉ módszer lényegét.