Főmenü

 • Kezdőoldal
 • Iskolánk
 • Közzétételi lista
 • Taneszközök, iskolaszerek
 • Hit- és erkölcstan információk
 • Beíratás - Iskolahívogató
  Iskolai étkezés
  Büszkeségeink
  SPORT-versenyeredmények
  Szép emlékeink, programjaink
  ÖKOISKOLA
  Tehetséggondozás
  Szülőknek ajánljuk
  Galéria
  Archívum
  Biztonságos Iskola
  Határtalanul!
 • KMOP pályázat
 • TÁMOP pályázat
 • Érdekességek a nagyvilágból
 • Humoroldal :-)
 • Bölcsességek, idézetek
 • Konfliktus-program

  Konfliktus-és iskolai agressziókezelési program

  Program célja:

  Az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás megelőzése.

  A konfliktuskezelő-képesség fejlesztése, a problémamegoldó képesség fejlesztése.

  Az egyéni megküzdő-képesség, önismeret-társismeret fejlesztése, a pozitív énkép kialakítása.

  A jelenleg fennálló magatartászavar kezelése annak érdekében, az eseteleges későbbi devianciák elkerülése érdekében.

  Program kidolgozásában résztvevő kollégák neve

  Kerekesné Adorján Anikó és Lakatosné Milák Ágnes

   

   

  Az 5-6. osztályos ( 10-12 éves prepubertás korosztály ) életkori sajátosságai, akarati, érzelmi jellemzői:

   

  Tevékenység és motiváció:

  A prepubertásra jellemző tevékenységek:

  • testi mozgáskészségek (pl.: korcsolyázás)

  • gondozó tevékenységek (pl.: állatgondozás, viráglocsolás)

  • gyűjtő tevékenységek (pl.:képeslapok)

  • befogadó szellemi tevékenység (pl.: olvasás)

  • produktív szellemi tevékenység (pl.: rajzolás)

  • az érdeklődés a külvilágra irányul, a felfedezés, a megismerés vágya mozgatja a gyermeket.

   

  Érzelmi fejlődésének jellemzői:

  • önállósulási törekvés, érzelmi leválás a szülőről

  • értékorientáció megváltozása: teljesítménymotiváció,

  • igazságérzetük fejlett

  • elvont erkölcsi fogalmak megjelenése: hazaszeretet, kizsákmányolás, stb.

  A célcsoport programba delegálása:

  Osztályfőnökök javaslata alapján.

  A program megvalósításában résztvevő kollégák neve

  Kerekesné Adorján Anikó és Lakatosné Milák Ágnes

  A program megvalósításának ideje

  10 alkalom/kedd délután

  Sorszám

  A foglalkozás ideje

  Tartalma

  1.  

  Április 17.

  Szabályalkotás

  1.  

  Április 17.

  Önismeret és társismeret

  1.  

  Április 23.

  Csoportalakító játékok

  1.  

  Április 23.

  Relaxáció

  1.  

  Április 30.

  Nem verbális kommunikáció

  1.  

  Április 30.

  Verbális kommunikáció

  1.  

  Május 7.

  Emberi kapcsolatok

  1.  

  Május 7.

  Konfliktuskezelő módszerekről még egyszer

  1.  

  Május 14.

  Saját konfliktusok feldolgozása

  1.  

  Május 14.

  Saját konfliktusok feldolgozása

   

  A program tartalma tematikus egységekre bontva

  Az osztályfőnökök által delegált tanulók szüleinek értesítése a beválogatásról, beleegyezésük kérése.

   

   

  Mottó: „Egy csónakban evezünk”

   

   

   

  A foglalkozás témája

  A tervezett foglalkozás rövid leírása

  1.  

  Szabályalkotás

  A csoport szabályainak megalkotása

  Titoktartási kötelezettség vállalása szóban, írásban

  A program alatti aktív közreműködés motivációja: jutalom:kirakós darabka minden foglalkozás végén. Utolsó alkalommal a kirakós összeillesztése, beszélgetés a kész képről.

  A program végén közös torta elfogyasztása.

  1.  

  Önismeret és társismeret

  Önismeret-és társismeret a drámapedagógia módszerével

  Parola

  Kérdőívek: A szorongás és az önértékelés felmérésére (Coopersmith Önértékelés tesztje)

  1.  

  Csoportalakító játékok

  Bizalomjátékok, társismeret drámajátékokkal, egy hajó közös elkészítése egyéni ötletekkel

  1.  

  Relaxáció

  Relaxációs gyakorlatok elsajátítása

  1.  

  Nem verbális kommunikáció

  Asszertív, agresszív és szubmisszív magatartási formák közti különbségek megfigyelése

  Az érzelmek kifejezése képzőművészeti és irodalmi alkotások elemzésének segítségével

  Drámajátékok: Amerikából jöttem…

  Most mutasd meg! (improvizációs játékok mozdulatokkal, mimikával, gesztikulációval)

  1.  

  Verbális kommunikáció

  Az assszertiv kommunikáció kialakítása tanmesék, drámajátékok segítségével

  1.  

  Emberi kapcsolatok

  Kapcsolatteremtés, -fenntartás

  Közös montázs készítése kiscsoportokban, a közös alkotás értékelése (a másik munkájának elismerése, dicséret, barátságos kommunikáció)

  1.  

  Konfliktuskezelő módszerekről még egyszer

  Szituációs játékok

  Killman-féle problémamegoldó módszer lépéseinek konkrét példán való gyakorlása

  Közös élmény: palacsintasütés.

  1.  

  Saját konfliktusok feldolgozása

  Szituációs játékok, megoldási javaslatok

  Agressziókezelés, határok betartása: Adj király katonát! drámajáték

  1.  

  Saját konfliktusok feldolgozása

  Átélt élmények megbeszélése, foglalkozások lezárása, egyéni portfóliók értékelése, a közös torta elfogyasztása.

   

   

   

   

   

  2013. május 21.

   

   

  Kerekesné Adorján Anikó

   

  Lakatosné Milák Ágnes

   

  .