Főmenü

 • Kezdőoldal
 • Iskolánk
 • Közzétételi lista
 • Taneszközök, iskolaszerek
 • Hit- és erkölcstan információk
 • Beíratás - Iskolahívogató
  Iskolai étkezés
  Büszkeségeink
  SPORT-versenyeredmények
  Szép emlékeink, programjaink
  ÖKOISKOLA
  Tehetséggondozás
  Szülőknek ajánljuk
  Galéria
  Archívum
  Biztonságos Iskola
  Határtalanul!
 • KMOP pályázat
 • TÁMOP pályázat
 • Érdekességek a nagyvilágból
 • Humoroldal :-)
 • Bölcsességek, idézetek
 • Német nyelvi témahét

  TÁMOP 3.1.4.-12/1pályázat keretén belüliskolánkban idegen nyelvi (német nyelvű) témahete

  Nyelvi témahét – német nyelv

  Program célja:

    A ’DACH’, azaz német nyelvű országok közül Ausztria és fővárosának megismerése mind anya-, mind idegen nyelven. Bécs nevezetességei.

   

  Program kidolgozásában résztvevő kollégák neve:

              Parászka Zsolt Leventéné

   

  Megvalósításban résztvevő pedagógusok:

              Horváth László Istvánné

              Parászka Zsoltné

              Tóthné Hömöstrei Andrea

   

  Megvalósítás ideje: 2013. november 18. – november 29.

                   Anémet nyelvet tanuló évfolyamok tanórai (heti 3 óra) és a 3. évfolyam szakköri keretben.

  Résztvevő tanulók :  3., 4., 5., 6., 7., 8. évfolyam tanulói

         Résztvevő tanulók osztályonként, évfolyamonként összesen:

   

  Osztályok / Évfolyam

  Létszám (fő)

  3.a és 3.b / 3. évfolyam

  8

  4.a és 4.b / 4. évfolyam

  7

  5.a és 5.b / 5. évfolyam

  10

  6.a és 6. b / 6. évfolyam

  6

  7.b / 7. évfolyam

  5

  8.a és 8.b/ 8. évfolyam

  9

  Összesen

  45

   

  Program leírása:

  Tanórákon:Ausztria földrajzi elhelyezkedésének, lakosságának számát, nyelvi érdekességek, tartományainak, történelmének, állami jelképeinek (zászló, címer), ’legjeinek’ (legmagasabb hegye, legmélyebb pontja, leghosszabb folyója, kedvelt itala, süteménye), valamint Bécs nevezetességeinek megismerése történt főleg idegen nyelven, játékos formában:  ’DACH’-, Európa térképek, PPT, különböző játékok (Torpedó ill. Kereső játék, kvíz- és társasjáték, tesztlapok, keresztrejtvény), internet felhasználásával. A feladatokat általában páros-, csoportos munkába oldották meg. Egyes feladatokat önállóan ellenőrizték, javították és értékelték a megoldókulcs és értékelőlap alapján. Az internetes órákon megnéztük a megtekintésre váró múzeumok honlapját is. Itt nemcsak a fontos információkat értelmeztük, hanem ismerkedtünk a kiállításokkal.

              Ismeretünk bővítésére és elmélyítésére, november 22-én, egy bécsi kiránduláson vettünk részt. Bécsben lehetőség nyílt a Belváros egyes nevezetességeinek megtekintésén túl, Ausztria és Habsburg-ház történelmének mélyebb megismerésére. Látogatást tettünk a Hofburgban lévő múzeumokban: Sisi Museum, Kaiserappartements (császári lakosztályok), Silberkammer (Császári Ezüsttár), valamint Schatzkammer (kincstár). Diákokra nagy benyomást tettek a látottak (lakosztályok, audiencia terem, Ferenc József és Erzsébet királyné személyes tárgyai és szobái, szokásaikról és teendőikről tanúskodó eszközök; Kincstárban – Bocskai korona, Nagy Lajos keresztje, II. Napóleon bölcsője, Mária Terézia és Ferenc József keresztelő ruhái, az osztrák történelem különböző korszakainak nevezetes koronái, koronázási palástjai, a szent lándzsa; magyar opálékszer…). A nap végén elmentünk a városháza előtti adventi vásárra, ahol nemcsak az Advent előszele, az almás-fahéjas illata csapott meg minket, hanem gyakorlatban is használhatták a tanult nyelvet. Hazafelé a buszon játékos vetélkedővel zártuk a napot. A helyes válaszok megjutalmazásán túl minden gyerek kétnyelvű (német-angol) múzeumi prospektust és Bécs belvárosának térképét kapta, amelyen bejelöltük a gyalogosan megtett utat, a látottakat.

              A témahét zárásaként szóban és írásban összegeztük a látottakat, hallottakat és tanultakat, természetesen idegen nyelven. Egy plakátot is készítettünk. Mindezeket az iskolánk faliújságára tettük ki egy Ausztriát bemutató kis ’kiállítás’ keretén belül. A német nyelvi témahétből kimaradt más osztályok, évfolyamok egy a számukra lefordított kvízzel, kérdéssorral is lemérhették tudásukat.

   

  Összegzés:

              A témahét a maga elé kitűzött célt elérte. Célunk, hogy gyerekek megismerjék azt az országot (ha csak alapjaiban is), amelynek nyelvét éppen tanulják és határszomszédunk - sikerült. Gyerekek a fogékonyság, érdeklődés minden tanújelét megmutatták. Sikerként könyvelhető el, hogy az alsóbb évfolyamok is lelkesen fogalmazták meg ’összegzésüket’, az ország bemutatását.

              A megtartott tanórák és szakköri foglalkozás menete és anyaga minimálisan tért el a tervezettektől. A tervezetteket sikerült véghezvinni, teljesíteni. A tanulmányi kirándulás során gyerekek tanújelét adták, hogy az elhangzottak, látottak nem találtak zárt fülekre, az információkat elsajátították. Ezek alapján a feltett kvíz-kérdéseket ügyesen megválaszolták. A kitöltött kvíz-, tesztfeladatok és játékos feladatok alapján Ausztriáról egy kis fogalmazást állítottak össze. Az ügyesebbek szóban is elmondták.

              Gyerekek lelkesen vettek részt a témahét foglalkozásain, legyen az tanóra, kirándulás, projektmunka.

   

  2013. november 29.