Főmenü

 • Kezdőoldal
 • Iskolánk
 • Közzétételi lista
 • Taneszközök, iskolaszerek
 • Hit- és erkölcstan információk
 • Beíratás - Iskolahívogató
  Iskolai étkezés
  Büszkeségeink
  SPORT-versenyeredmények
  Szép emlékeink, programjaink
  ÖKOISKOLA
  Tehetséggondozás
  Szülőknek ajánljuk
  Galéria
  Archívum
  Biztonságos Iskola
  Határtalanul!
 • KMOP pályázat
 • TÁMOP pályázat
 • Érdekességek a nagyvilágból
 • Humoroldal :-)
 • Bölcsességek, idézetek
 • Összefoglaló

  2012/13-as tanévben a TÁMOP-3.1.4-12/1. pályázat keretében az alábbi programokat valósítottuk meg:

  Az informatika tantárgy tanításának fejlesztése illetve más tárgyak oktatásának IKT eszközökkel való támogatása: digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban használata biológia és kémia órákon. Az 5., 6., 7. és 8. évfolyamokon tanuló diákok 2 pedagógus vezetésével használhatták a digitális tananyag interaktív lehetőségeit: új tananyag elsajátítása, tapasztalat szerzés, szemléltetés, összefoglalás és számonkérés keretén belül.

  Egészségfejlesztő iskolai program megvalósítása — Egészségnap szervezése keretében az egészséges táplálkozásra, a gyümölcsökben lévő vitaminok és ásványi anyagok ismeretének és tudatos felhasználásuk elsajátítására helyeztük a hangsúlyt.

  Konfliktus és iskolai agressziókezelési program célja az ön- és társismeret, a konfliktuskezelő-képesség illetve az egyéni megküzdő-képességfejlesztése volt.

  Komplex közlekedési ismeretek oktatása során kiemelt hangsúlyt kapott a kerékpáros közlekedési, baleset-megelőzési és egészségfejlesztési ismeretek elsajátítása. Az oktatás zárásaként tanulóink az elsajátított ismeretekről teszt formájában beszámoltak.

  Családi életre nevelés, dohányzás megelőzést és a dohányzásról leszokási problémák korai intervenciójának programjának keretében a 7. és 8. osztályos diákjaink ismereteket kaptak a dohányzás okozta betegségek és szövődményeik előfordulásáról. Kiemelt hangsúlyt kapott a dohányzás viselkedési függőség megelőzése, beleértve a családi nevelést is.

  Környezeti nevelés, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek megvalósítására öko táborokat szerveztünk:

  Májusban 27 diákunk ,3 pedagógus vezetésével a Babatvölgyi Tangazdaság biokertészeti munkájában vett részt.

  Júliusban Kisinócra, Mindszentkállára és Királyrétre szerveztünk táborokat. A diákok tanösvény bejárások keretében megismerkedhettek az adott élőhely növény és állatvilágával. Környezeti nevelés keretében vízvizsgálati, vízgazdálkodási, környezetvédelmi ismereteket sajátítottak el. Kézműves foglalkozásokon vettek részt.

  Egészségfejlesztő iskolai programok — mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok, tanórán kívüli tevékenységek keretében lehetőséget biztosítottunk az 1. és 5. évfolyamos diákjaink számára, hogy elsajátítsák birkózás és az akrobatikus rock and roll különböző elemeit. A szakedzők előtérbe helyezték a mozgásélmény és a mozgástapasztalat megszerzését.

  Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2012/13-as tanévben iskolánk, a Budapest XIII. Kerületi Fekete István Általános Iskola, egyike lett azon intézményeknek, amelyek az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében lehetőséget kaptak oktató-nevelő munkájuk változatossá tételére, eszköztáruk bővítésére.A TÁMOP 3.1.4-12/1 Fekete István Iskola Gyermekeiért pályázatnak köszönhetően számos programmal gazdagítottuk tanulóink iskolai életét, segítve őket nemcsak tudásuk gyarapításában, de a környezetbe és a társadalomba való harmonikus beilleszkedésben is.

              Fejlesztettük az informatika tantárgy tanítását, illetve IKT eszközökkel támogattuk más tárgyak oktatását is. Az 5., 6., 7. és 8. évfolyamokon tanuló diákok két pedagógus vezetésével használhatták a digitális tananyag interaktív lehetőségeit: új tananyag elsajátítása, tapasztalatszerzés, szemléltetés, összefoglalás és számonkérés keretén belül.

              Tavasszal lezajlott a Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program, amelynek célja az ön- és társismeret, a konfliktuskezelő-képesség illetve az egyéni megküzdő-képesség fejlesztése volt. Bízunk benne, hogy ez a program nemcsak az esetleges iskolai konfliktusok megelőzésében vagy megoldásában segít, hanem a tanulók személyiségfejlődésére, későbbi megnyilvánulásaikra is pozitív hatással lesz.

              Komplex közlekedési ismeretek oktatása során kiemelt hangsúlyt kapott a kerékpáros közlekedési, baleset-megelőzési és egészségfejlesztési ismeretek elsajátítása. Az oktatás zárásaként tanulóink az elsajátított ismeretekről teszt formájában beszámoltak.

              Családi életre nevelés, dohányzás megelőzés, valamint a dohányzásról leszokási problémák korai intervenciójának szentelt program keretében a 7. és 8. osztályos diákjaink ismereteket kaptak a dohányzás okozta betegségek és szövődményeik előfordulásáról. Kiemelt hangsúlyt kapott a dohányzás függőség megelőzése, beleértve a családi nevelést is.

              Júniusban megvalósítottunk egy Egészségfejlesztő iskolai programot - Egészségnap szervezése keretében. Ez alkalommal az egészséges táplálkozásra, a gyümölcsökben lévő vitaminok és ásványi anyagok ismeretére és tudatos felhasználására helyeztük a hangsúlyt. Ugyanakkor az együtt végzett munka során (gyümölcssaláta készítés, asztalterítés, projektmunka) a tanulók kooperációs készségét is fejlesztettük.

              Egészségfejlesztő iskolai programok keretében folyamatosan zajlottak amindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok. Tanórán kívüli tevékenységek keretében lehetőséget biztosítottunk az 1. és 5. évfolyamos diákjaink számára, hogy elsajátítsák a birkózás és az akrobatikus rock and roll különböző elemeit. Az állóképesség, edzettség és mozgáskoordináció fejlesztése mellett a szakedzők előtérbe helyezték a mozgásélmény és a mozgástapasztalat megszerzését.

              A környezeti nevelés, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységekkeretében tangazdaságra valamint öko-táborokba vittük tanulóinkat. Májusban 27 diákunk 3 pedagógus vezetésével a Babatvölgyi Tangazdaság biokertészeti munkájában vett részt. „Aktívan a gyakorlatban” jeligével a gyermekek ténylegesen bekapcsolódtak a tangazdaság életébe, megtapasztalva a közösen végzett munka örömét.

              A környeyeti nevelés jegyében szervezett tanórán kívüli tevékenységek a nyári szünetben is folytatódtak. Júliusban három öko-tábort szerveztünk: Kisinócra, Mindszentkállára és Királyrétre vittünk 30-30 tanulót. A diákok tanösvénybejárások során megismerkedhettek az adott élőhely növény- és állatvilágával, megtapasztalhatták a természet szépségét és sokféleségét. A környezettudatos nevelés keretében vízvizsgálati, vízgazdálkodási, környezetvédelmi ismereteket sajátítottak el, kézműves foglalkozásokon újrahasznosítható anyagokat használtak fel. Mindhárom tábor hozzájárult a tanulók ökológiai kultúrájának megalapozásához.

              Ezúton is köszönjük a lehetőséget, és lelkesen nézünk elébe a további célok megvalósításának.

   

  1.A1 Környezeti nevelés – Tangazdaság:2013. okt. 7-10.: 27 fő tanulóval és 3 fő pedagógussal lebonyolított program a SZIE Babatvölgyi Egyetem Tangazdaságában. Ismét ideális helyszínt nyújtott a környezeti nevelés tanórán kívüli, aktív megvalósításához a Tangazdaság. A gyerekek csoportokban ismerhették meg a biokertészet őszi munkálatait, a természet értékeit, az állattartás és gondozás egyes lépéseit.

  2.A2 Nyelvi témahét – Angol karácsonyi kultúrkör: 2013. dec. 9-13. A nyelvi témahét feladata volt a szókincsfejlesztés, a történet feldolgozás és záró projekt elkészítése a tanórákon, valamint tanórán kívül filmnézés, színdarab előkészítése, megtanulása, előadása, még a témahetet megelőzően, bemutatása a témahéten és utána. A projekt munkákból faliújság-összeállítást készítettünk.

  3.A2 Nyelvi témahét – Német nyelvi témahét:2013. nov. 18-29. Tanórákon megismerkedtünk Ausztria és Bécs földrajzi adottságaival, nevezetességeivel társas és egyéb játékokon keresztül. Internetes órát tartottunk a témában. Bécsbe kirándultunk. Élményeinket és a tanultakat plakátkészítéssel örökítettük meg.

  4.IKT eszközök használata a természettudományos tantárgyaknál:10-10 alkalommal. A tervezett programokat megvalósítottuk, ill. folyamatban van. A diákok megismerkedhettek az interaktív tananyagokkal. Természettudományos műveltségüket nemcsak bővíthették, új ismereteket szerezhettek, a tudomány legújabb kutatási területeit is megismerhették a kémia, a földrajz és a fizika tantárgyak világában.

  5.A4 Komplex közlekedési ismeretek– oktatás és gyakorlati alkalmazás. Elméleti és gyakorlati napokat is szerveztünk a témában. Az elméleti napokon filmnézés és tesztírás, míg a gyakorlati napokon több helyszínes, forgó színpad szerű szervezéssel oldottuk meg a kitűzött feladatot. Nemcsak ismereteket, de élményeket is nyújtottunk az iskola diákjainak.

  6.B1 Mindennapos testnevelés– birkózás, akrobatikus rock and roll. Négy évfolyamot érint a mindennapos testnevelés, melynek keretében a tavaly megkezdetett sportokat folytathatták, ill. kezdhették meg a tanulóink. Heti 2 órában olyan sportokat gyakorolhattak, melyekben néhányan már versenyeken is megmérettethették magukat, a tehetségesebbek közül. Sikeres és a tanulók körében népszerű mozgásformák lettek mind a birkózás, mind pedig a tánc. Tavaszi programunk s folyamatban van.

  7.B2 Egészség nap2013. nov. 12.: Projektnap keretében valósult meg, melyen az iskola összes tanulója részt vett. A korszerű táplálkozás és a vitaminok szerepe volt a központi téma. Salátakészítés, plakátkészítés, zöldségbábok készítése, kiállítás szervezése, versenyek és egészség totók tették élvezetessé és nem szokványossá ezeket az élmény dús napokat. A győztesek egészséges diákcsemegét kaptak jutalmul.

  8.B4 Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program. A program külön alsó és felső tagozaton valósult meg. Cél a konfliktuskezelő és problémamegoldó képesség fejlesztése. Ezen kívül a pozitív én-kép és önismeret fejlesztése szerepelt programjainkban. A résztvevők magatartászavaros tanulók deviancia prevenciós céllal, 10-10 alkalommal.

  9.B5 Családi életre nevelés, dohányzás megelőzés. 12 csoportban, 3 óra/ csoportban folyt a program. Cél: olyan véleményformáló élmények érjék a gyerekeket, amelyek hatására később minél kevesebben próbálják ki a cigarettázást, ill. szokjanak rá a dohányzásra. A foglalkozások után a tanulók körében negatív vélemények fogalmazódtak meg a dohányzásról, melyet az elkészült plakátok is bizonyítanak. A foglalkozások hatékonyak voltak.

  10.Továbbképzések:Lezajlott két továbbképzés a ciklusban, melyek 30-30 főt érintettek a tantestületből. Témák: (C1)A tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban; (D3)Informatikai alapozó képzés.

  11. Kötelező nyilvánossá tétel. Iskolánk honlapján folyamatosan közzé tesszük a pályázati programmal kapcsolatos összes eseményt, melyeket képekkel is illusztrálunk. Ezen kívül a Soroksári Hírlap is rendszeresen beszámol eseményeinkről. Teljes oldalt kapunk közleményeinkre, beszámolóinkra.