Apja kántortanítóként dolgozott, tudásával, tisztességével és szigorával elnyerte a falusi emberek tiszteletét, de mint gazdálkodó is eredményes volt. Az apai nagyanya sokat mesélt unokájának, s melegszívű idős asszony ellensúlyozta a fiú számára az apa keménységét és szigorát. A falu környékét nagyon jól ismerte, mert barátaival bebarangolták a falu legkisebb zugát is. Járták a nádast, a rétet, az erdőt. Ezek a barangolások rengeteg élményt és emléket adtak a már író Fekete Istvánnak. Jól ismerte a vidéken élők egyszerű életét is. Ezekről az emberekről mintázta a regényeiben szereplő alakokat is. Nagyon szerette az állatokat.

A család a későbbiekben Kaposváron élt, ahol iskolai tanulmányait folytatta. Itt sok barátot szerez, akik közül a legismertebb Bütyök, a Tüskevár „Pondoray Bélája”.

Az első világháborúban harcolt, majd elvégezte a Gazdasági Akadémiát, és uradalmi intéző lett. Első műveit a Nimród című vadászújság közölte. Jó barátság fűzte Kittenberger Kálmánhoz, a nagy Afrika-vadászhoz. Első történelmi regényét egy történelmi pályázatra írta, és elnyerte vele az első díjat. Címe: A koppányi aga testamentuma. Állatregényei tették híressé itthon és külföldön.

„Fekete István – az iskolánk neve …” 1998. június, Ricsey Imréné

Már régóta foglalkoztatta nevelőtestületünk tagjait az a gondolat, hogy nagyjaink közül kiről nevezzük el iskolánkat. Ki legyen az, akinek munkássága, személyes példája fémjelzi iskolánk hosszú évek óta kialakult egyéni arculatát, nevelési törekvéseinket a természet megismerésére, szeretetére, tiszteletére, környezetünk megóvására, az egészséges életmód kialakítására.

Tanulóink döntöttek. Az elmúlt tanévben a diákönkormányzat által meghirdetett jeligés névadópályázatra beküldött pályaművek közül többen is Fekete István személyére voksoltak. Közülük a győztesek, az akkori 5. b. osztály tanulói nemcsak azt fogalmazták meg, miért érzik azonosnak Fekete István csodálatos regényeinek, novelláinak, verseinek üzenetét iskolánk célkitűzéseivel, hanem meghatározták önmaguk számára azokat a célokat, feladatokat, elvárásokat, lehetőségeket, amire e név felvétele kötelez. Az ő pályázatukban megfogalmazott nagyszerű gondolatok szellemében kezdtünk el munkálkodni azon, hogy iskolánk felvehesse Fekete István nevét.

Jó érzés volt megtapasztalni azt a szeretetteljes segítőkészséget az Ajkán működő Fekete István Irodalmi Társaság társelnöke, Gáspár János és tagjai részéről, hogy elhatározásunkat minél hamarabb valóra váltsuk.

Hivatalosan 1997. október 2-a óta Fekete István Általános Iskola az intézményünk neve. A névadó ünnepi eseményeire 1998. június 5-én került sor. Kicsik és nagyok egyaránt kiemelt feladatnak tekintették a nem mindennapi eseményre való felkészülést. Tanulóink évfolyamonként megismerkedtek Fekete István egy-egy regényével, majd azon versengtek, ki tud közülük minél szebb festményt, rajzot, grafikát, montázst, makett állatfigurát készíteni az elolvasott művek illusztrálásaként. Nagyszerű alkotásaikból készített csodálatos kiállítás adta keretét a délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi eseményeknek. Az iskola udvarán a meghívott kedves vendégeink jelenlétében Geiger Ferenc polgármester úr leplezte le és adta át tanulóinknak kerületünk kiváló festő-grafikus művészének Morvay Lászlónak ajándékát, egy tűzzománc Fekete István portrét és az író legkedvesebb állatfiguráit ábrázoló csodálatos színes faliképet. A tanulóink ünnepélyes fogadalomtétele után felcsendült valamennyiük lelkes előadásában az iskolaindulónk, melynek zenéjét Somorjai József szerezte, Lellei Krisztina szövegére erre az alkalomra.

Délután 5 órakor a Táncsics Művelődési Házban kulturális műsorral folytatódtak az ünnepi események. A meghívott vendégek, az érdeklődő szülők, a régi tanítványok sokasága előtt számot adhattak tehetséges tanulóink a különböző művészeti ágakban való jártasságukról. Örömmel fogadták meghívásunkat és fellépésükkel tették emlékezetesebbé műsorunkat Pogány Judit és Galgóczi Imre színművészek. Gyönyörködhettük a Kispesti Gyöngyvirág Kórus dalcsokrában, valamint volt tanítványunk Vajda Barnabás hegedűjátékában.

A nap eseménysorozatát a virradatig tartó, fergeteges hangulatú bál zárta. A tánc szüneteiben rekeszizmainkat Maksa Zoltán mozgatta meg, majd Kovács Krisztina és Schneller Szilvia akrobatikus produkciójában gyönyörködhettünk pihésképpen. Szponzoraink jóvoltából rengeteg értékes tombolatárgyat sorsolhattunk ki vendégeink között.

Ezúton szeretnénk megköszönni Geiger Ferenc polgármester úrnak, hogy rendezvényeink fővédnökeként végig kitartott mellettünk. Végtelen öröm töltött el bennünket, hogy támogatóink sokasága tekintette szívügyének e csodálatos nap emlékezetessé tételét. A Fekete István Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében fogadják köszönetünket azok, aki személyesen vagy vállalkozásukkal támogattak, segítettek.

Támogassa iskolánk alapítványát adójának 1%-ával

Szervezet hivatalos neve:

Nyír Utcai Iskola Gyermekeiért Alapítvány

18002014-1-43

Szervezet adószáma:

A szervezet címe:

1237 Budapest, Soroksár-Újtelep, Nyír u.22.

Célunk: a Fekete István Általános Iskolába járó tanulók nevelési oktatási feltételeinek javulásához, szellemi fejlődésének, látókörük szélesebbé tételéhez hozzájárulás, valamint az iskola dolgozóinak élet- és munkakörülményeinek javítása.